Information System Repo 

Vzdělávací aspekty v oblasti mimořádných událostí u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
STÁREK, Lukáš and Jarmila KLUGEROVÁ. Vzdělávací aspekty v oblasti mimořádných událostí u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí (Educational Aspects of Emergencies for Pupils from Socioeconomically Disadvantaged Backgrounds). Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, vol. 9, No 2, p. 58-74, 18 pp. ISSN 2585-7363.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávací aspekty v oblasti mimořádných událostí u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí
Name (in English) Educational Aspects of Emergencies for Pupils from Socioeconomically Disadvantaged Backgrounds
Authors STÁREK, Lukáš (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jarmila KLUGEROVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, 2585-7363.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50302 Education, special
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/46358978:_____/20:00000072
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Keywords (in Czech) bezpečnost;mimořádné události;ochrana;výchovně vzdělávací proces;žák
Keywords in English safety;emergencies;protection;educational proces;pupil
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Roman Zezulka, učo 1135. Changed: 16. 3. 2021 11:53.
Abstract
Primárním cílem textu je prezentovat vědomostně-znalostní úroveň v oblasti ochrany a bezpečnosti u žáků prvních až třetích tříd základních škol, kteří žijí v oblasti socioekonomicky vyloučených lokalitách. Zjištění této úrovně je tedy i stěžejním výzkumným problémem. S ohledem na mimořádné situace, které se mohou stát každodenní realitou žáka, je nezbytné reflektovat uvědomění si sebe sama v užším i širším společenském kontextu a rozvíjet praktické dovednosti potřebné k ochraně sebe samotného i druhých (ochrana života, zdraví a majetku) s důrazem na prostředí, v kterém se žák pohybuje. Prvotně byla zjištěna vědomostně-znalostní úroveň u 100 žáků v 10 základních školách v socioekonomicky vyloučených lokalitách. Konkrétně se jednalo o žáky prvních až třetích tříd základních škol. Následně se po dobu dvou školních let s žáky vedla systematická tematická průprava prostřednictvím projektových týdnů. Projektové týdny byly realizovány ve školní družině, kde probíhal výchovně vzdělávací proces s jasně vymezenými a připravenými oblastmi. Každý projektový týden byl následně završen vědomostním testem.
Abstract (in English)
The main aim of the text is to present the level of knowledge in protection and safety among the first to the third grade primary school pupils living in socioeconomically marginalised localities. Therefore, examining this level is the key research topic. In relation to emergencies that may arise as a part of a pupil’s everyday reality, it is necessary to consider the self-awareness in narrower and broader social context and to develop practical skills necessary to protect one’s self and others (protection of life, health and property) with an emphasis on the background in which a pupil lives. Initially, the level of knowledge was found among 100 pupils. They were from 10 primary schools in socio-economically excluded localities. The pupils were from the first to the third grades of primary schools specifically. There was a systematic thematic training with the pupils through project weeks, for two years subsequently. The project weeks were implemented in the school children’s club, where the educational process with clearly defined and prepared areas took place. Each project week was then completed with a knowledge test.
Print
Add to clipboard Displayed: 16. 5. 2021 14:22

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 16/5/2021 14:22, Week 19 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz