Informační systém Repo 

Vzdělávací aspekty v oblasti mimořádných událostí u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
STÁREK, Lukáš a Jarmila KLUGEROVÁ. Vzdělávací aspekty v oblasti mimořádných událostí u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, roč. 9, č. 2, s. 58-74, 18 s. ISSN 2585-7363.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vzdělávací aspekty v oblasti mimořádných událostí u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí
Název anglicky Educational Aspects of Emergencies for Pupils from Socioeconomically Disadvantaged Backgrounds
Autoři STÁREK, Lukáš (203 Česká republika, domácí) a Jarmila KLUGEROVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, 2585-7363.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/46358978:_____/20:00000072
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Klíčová slova česky bezpečnost;mimořádné události;ochrana;výchovně vzdělávací proces;žák
Klíčová slova anglicky safety;emergencies;protection;educational proces;pupil
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Roman Zezulka, učo 1135. Změněno: 16. 3. 2021 11:53.
Anotace
Primárním cílem textu je prezentovat vědomostně-znalostní úroveň v oblasti ochrany a bezpečnosti u žáků prvních až třetích tříd základních škol, kteří žijí v oblasti socioekonomicky vyloučených lokalitách. Zjištění této úrovně je tedy i stěžejním výzkumným problémem. S ohledem na mimořádné situace, které se mohou stát každodenní realitou žáka, je nezbytné reflektovat uvědomění si sebe sama v užším i širším společenském kontextu a rozvíjet praktické dovednosti potřebné k ochraně sebe samotného i druhých (ochrana života, zdraví a majetku) s důrazem na prostředí, v kterém se žák pohybuje. Prvotně byla zjištěna vědomostně-znalostní úroveň u 100 žáků v 10 základních školách v socioekonomicky vyloučených lokalitách. Konkrétně se jednalo o žáky prvních až třetích tříd základních škol. Následně se po dobu dvou školních let s žáky vedla systematická tematická průprava prostřednictvím projektových týdnů. Projektové týdny byly realizovány ve školní družině, kde probíhal výchovně vzdělávací proces s jasně vymezenými a připravenými oblastmi. Každý projektový týden byl následně završen vědomostním testem.
Anotace anglicky
The main aim of the text is to present the level of knowledge in protection and safety among the first to the third grade primary school pupils living in socioeconomically marginalised localities. Therefore, examining this level is the key research topic. In relation to emergencies that may arise as a part of a pupil’s everyday reality, it is necessary to consider the self-awareness in narrower and broader social context and to develop practical skills necessary to protect one’s self and others (protection of life, health and property) with an emphasis on the background in which a pupil lives. Initially, the level of knowledge was found among 100 pupils. They were from 10 primary schools in socio-economically excluded localities. The pupils were from the first to the third grades of primary schools specifically. There was a systematic thematic training with the pupils through project weeks, for two years subsequently. The project weeks were implemented in the school children’s club, where the educational process with clearly defined and prepared areas took place. Each project week was then completed with a knowledge test.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 19. 6. 2021 22:46

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2021 22:46, 24. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz