Informační systém Repo 

Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
STÁREK, Lukáš, Jarmila KLUGEROVÁ a Eliška BUCHTOVÁ. Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2021. 152 s. ISBN 978-80-7452-203-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte
Název anglicky Selected aspects influencing the educational process of the child
Autoři STÁREK, Lukáš (203 Česká republika, garant, domácí), Jarmila KLUGEROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Eliška BUCHTOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Praha, 152 s. 2021.
Nakladatel Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-7452-203-1
Klíčová slova česky dítě;etika;komunikace;pedagog;rodina;sociální prostředí
Klíčová slova anglicky child;ethics;communication;pedagogue;family;social environment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Roman Zezulka, učo 1135. Změněno: 16. 4. 2021 10:14.
Anotace
Odborná publikace s názvem „Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte“ přináší pohled na problematiku vybraných okolností, které mohou ovlivnit nejen edukační proces dítěte/žáka. Hlavní tematické okruhy, které jsou zde prezentovány se zaměřují nejen na teoretický rámec dané problematiky, ale ve většině vybraných případů je využita i praktická zkušenost, která s tématem souvisí a zdůrazňuje jeho aktuálnost. Tato praktická zkušenost je vázána na projektové aktivity či výzkumná zjištění z terénu. S ohledem na inkluzivní strategii v rámci novodobé společnosti je oblast vzdělávání dětí/žáků s jakýmkoliv znevýhodněním jedním z aktuálních témat nejen speciální pedagogiky. Společným ukazatelem vybraných témat této publikace, která začínají od pojetí rodiny, spolupráce školy až po ochranu dětí a žáků vychází právě z osobnostního a posléze i společenského nastavení každého z nás a poukazují na fakt pedagogického působení nejen na okolí, ale též na budoucí generace.
Anotace anglicky
The professional publication entitled "Selected aspects influencing the educational process of the child" provides an insight into the issue of selected circumstances that may affect not only the educational process of the child / pupil. The main thematic areas presented here focus not only on the theoretical framework of the issue, but in most selected cases, practical experience is used, which is related to the topic and emphasizes its relevance. This practical experience is linked to project activities or research findings from the field. With regard to the inclusive strategy within modern society, the area of education of children / pupils with any disadvantage is one of the current topics not only of special pedagogy. The common indicator of selected topics of this publication, which start from the concept of family, school cooperation to the protection of children and pupils, is based on the personal and later social setting of each of us and point to the fact of pedagogical influence not only on the environment but also on future generations.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 20. 6. 2021 00:02

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2021 00:02, 24. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz