Informační systém Repo
CHVÁTALOVÁ, Veronika. Czech Farmers' Experience with Bt Maize : Fulfilment, and the Opposite, of Monsanto's Promises. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, roč. 68, č. 1, s. 25-38. ISSN 1211-8516.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Czech Farmers' Experience with Bt Maize : Fulfilment, and the Opposite, of Monsanto's Promises
Autoři CHVÁTALOVÁ, Veronika.
Vydání Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2020, 1211-8516.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL
Organizace Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita
Klíčová slova anglicky genetically modified; Bt maize; MON810; farmers; Monsanto; benefits; European corn borer; environment; Czech Republic
Návaznosti MUNI/A/0957/2017.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 4. 3. 2021 02:10.
Anotace
Genetically modified (GM) Bt maize MON810 is promoted as being beneficial for farmers and the environment. The aim of this study was to compare particular claims of the benefits associated with this GM maize with Czech farmers' practice. Ten semi-structured interviews and 27 questionnaires obtained from Czech farmers who had grown Bt maize for at least one year in 2005–2016 were analysed qualitatively. The alleged benefits of MON810 cultivation regarding lower levels of fungal disease infestation, yield increase, reduction of insecticide usage, lowered costs, time saving and simple manipulation were enjoyed by a varying proportion of Czech GM farmers. In contrast, some farmers experienced the opposite of the claimed benefit regarding yield, costs, manipulation and time requirements. The exception was the 100% control of the European Corn Borer (ECB). The current and previous studies suggest that most of the benefits manifest themselves rather on farms under high ECB pressure. Seen from an economic viewpoint, the cultivation of Bt maize could be recommended in areas with persistent high corn borer pressure. However, the benefit to the environment is challenged and it is suggested that farmers should employ a complex of cultural control methods.
Zobrazeno: 19. 5. 2021 05:22