Informační systém Repo
HROMČÍK, Filip, Jan VOKURKA, Michal KÝR a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Granulation Tissue Enhanced with Aspirin and Omega-3 PUFAs as a Local Adjunct to the Surgical Treatment of Periodontitis. European Journal of Lipid Science and Technology. Weinheim: Wiley, 2021, roč. 123, č. 2, s. 1-9. ISSN 1438-7697.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Granulation Tissue Enhanced with Aspirin and Omega-3 PUFAs as a Local Adjunct to the Surgical Treatment of Periodontitis
Název česky Granulační tkáň obohacená aspirinem a omega-3 mastnými kyselinami jako lokální adjuvans při chirurgické léčbě parodontitidy
Autoři HROMČÍK, Filip, Jan VOKURKA, Michal KÝR a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ.
Vydání European Journal of Lipid Science and Technology, Weinheim, Wiley, 2021, 1438-7697.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Lékařská fakulta - Masarykova univerzita
UT WoS 000602599900001
Klíčová slova česky parodontitis; granulační tkáň; lipoxin; resolvin; chirurgie; EGT
Klíčová slova anglicky aspirin; granulation tissues; omega3 polyunsaturated fatty acids; periodontitis; regeneration
Návaznosti MUNI/A/1428/2019.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 3. 3. 2021 01:48.
Anotace
lt; 0.05), while PPD reduction is not affected. The retained GT does not compromise healing. EGT is proposed as a promising, inexpensive, and simple method that may improve the outcome of periodontal regenerative treatment. However, the described protocol requires optimization and further assessment.
Zobrazeno: 22. 4. 2021 01:13