Informační systém Repo
PAVLÍKOVÁ, Miroslava a Miroslav MAREŠ. "Barnevernet Steals Children" An Analysis of Russian Information Warfare Narratives in the Czech Disinformation Media. TRAMES : a Journal of the Humanities and Social Sciences. Tallinn: Estonian Academy Publishers, 2020, roč. 24, č. 4, s. 589-605. ISSN 1406-0922.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Barnevernet Steals Children" An Analysis of Russian Information Warfare Narratives in the Czech Disinformation Media
Autoři PAVLÍKOVÁ, Miroslava a Miroslav MAREŠ.
Vydání TRAMES : a Journal of the Humanities and Social Sciences, Tallinn, Estonian Academy Publishers, 2020, 1406-0922.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Estonsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita
UT WoS 000592251400007
Klíčová slova anglicky Russian information warfare; narrative analysis; Barnevernet; children social welfare policy; disinformation media
Návaznosti MUNI/G/0872/2016.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 2. 3. 2021 01:46.
Anotace
The article deals with the framing of the Norwegian children social welfare system in the disinformation media in the Czech Republic. Using a content analysis with open and axial coding, narratives of Fascim/Nazism, twisted sexuality and neo-Marxism were identified.
Anotace česky
Článek se zabývá rámováním norského dětského sociálního systému v dezinformačních médiích v České republice. Při využití obsahové analýzy s otevřeným a axiálním kódováním byly identifikovány narativy fašismu/nacismu, zvrácené sexuality a neomarxismu.
Zobrazeno: 8. 3. 2021 16:22