Informační systém Repo 

Foreign Language Learning Experiences of Deaf and Severely Hard-of-Hearing Czech University Students

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Edit H. KONTRA. Foreign Language Learning Experiences of Deaf and Severely Hard-of-Hearing Czech University Students. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2019, roč. 29, č. 3, s. 336-358. ISSN 1211-4669.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Foreign Language Learning Experiences of Deaf and Severely Hard-of-Hearing Czech University Students
Název česky Zkušenosti neslyšících a těžce sluchově postižených českých univerzitních studentů s učením se cizím jazykům
Autoři SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Edit H. KONTRA.
Vydání Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti, Brno, Česká pedagogická společnost, 2019, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky neslyšící; výuka a učení se cizímu jazyku; motivace; žákovská autonomie; vzdělávání učitelů
Klíčová slova anglicky deaf; foreign language learning and teaching; motivation; learner autonomy; teacher education
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 12. 1. 2021 14:20.
Anotace
This paper presents qualitative research on the experiences and opinions of four Czech native speakers learning English as a second language all of whom are either deaf or severely hard-of-hearing and are currently pursuing or have recently finished university studies in the Czech Republic. Within the framework of an international project, the two male and two female respondents were interviewed individually in order to get an insider’s perspective on the needs, difficulties and preferred teaching and learning strategies of students with hearing loss. The descriptive-interpretative analysis of the data followed the principles of qualitative research and yielded four main themes: learning experience, motivation, teaching modality, and learning strategies and learner autonomy. The results highlight the importance of learning experience gained in primary and secondary education and the need for teachers who provide positive motivation for deaf learners and are fluent users of Czech Sign Language. The findings can enrich the knowledge of language teachers, teacher trainers as well as language policy makers and are transferable to similar contexts
Anotace česky
Předkládaná studie popisuje kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo získat vhled do zkušeností a názorů čtyř českých neslyšících či těžce sluchově postižených vysokoškolských studentů či absolventů s učením se anglickému jazyku. V rámci mezinárodního projektu byly se dvěma ženami a dvěma muži provedeny rozhovory, které poskytují osobní pohled na potřeby, problémy a preferované výukové a učební strategie studentů se ztrátou sluchu. Na základě deskriptivně-interpretační analýzy dat provedené dle principů kvalitativního výzkumu byla identifikována čtyři hlavní témata: Zkušenosti s učením, Motivace, Jazyková modalita výuky a Učební strategie a autonomie. Výsledky výzkumu ukazují na význam zkušeností s výukou a učením se získaných na základní a střední škole a potřebnost učitelů, kteří důvěřují schopnostem neslyšících studentů a dokáží používat český znakový jazyk. Zjištěn mohou být přínosná pro učitele jazyků a jejich odbornou přípravu stejně jako pro tvůrce vzdělávací politiky a jsou přenositelná pro podobné kontexty.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
13259-26373-1-SM.pdf   Verze souboru 12. 1. 2021

Vlastnosti

Název
13259-26373-1-SM.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/41906/981669/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/41906/981669/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/41906/981669/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/41906/981669/?info
Vloženo
Út 12. 1. 2021 14:20

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 2. 12. 2021 01:54

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 2. 12. 2021 01:54, 48. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz