Information System Repo 

Foreign Language Learning Experiences of Deaf and Severely Hard-of-Hearing Czech University Students

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
SEDLÁČKOVÁ, Jitka and Edit H. KONTRA. Foreign Language Learning Experiences of Deaf and Severely Hard-of-Hearing Czech University Students. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2019, vol. 29, No 3, p. 336-358. ISSN 1211-4669.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Foreign Language Learning Experiences of Deaf and Severely Hard-of-Hearing Czech University Students
Name in Czech Zkušenosti neslyšících a těžce sluchově postižených českých univerzitních studentů s učením se cizím jazykům
Authors SEDLÁČKOVÁ, Jitka and Edit H. KONTRA.
Edition Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti, Brno, Česká pedagogická společnost, 2019, 1211-4669.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky - Repository
Keywords (in Czech) neslyšící; výuka a učení se cizímu jazyku; motivace; žákovská autonomie; vzdělávání učitelů
Keywords in English deaf; foreign language learning and teaching; motivation; learner autonomy; teacher education
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 12/1/2021 14:20.
Abstract
This paper presents qualitative research on the experiences and opinions of four Czech native speakers learning English as a second language all of whom are either deaf or severely hard-of-hearing and are currently pursuing or have recently finished university studies in the Czech Republic. Within the framework of an international project, the two male and two female respondents were interviewed individually in order to get an insider’s perspective on the needs, difficulties and preferred teaching and learning strategies of students with hearing loss. The descriptive-interpretative analysis of the data followed the principles of qualitative research and yielded four main themes: learning experience, motivation, teaching modality, and learning strategies and learner autonomy. The results highlight the importance of learning experience gained in primary and secondary education and the need for teachers who provide positive motivation for deaf learners and are fluent users of Czech Sign Language. The findings can enrich the knowledge of language teachers, teacher trainers as well as language policy makers and are transferable to similar contexts
Abstract (in Czech)
Předkládaná studie popisuje kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo získat vhled do zkušeností a názorů čtyř českých neslyšících či těžce sluchově postižených vysokoškolských studentů či absolventů s učením se anglickému jazyku. V rámci mezinárodního projektu byly se dvěma ženami a dvěma muži provedeny rozhovory, které poskytují osobní pohled na potřeby, problémy a preferované výukové a učební strategie studentů se ztrátou sluchu. Na základě deskriptivně-interpretační analýzy dat provedené dle principů kvalitativního výzkumu byla identifikována čtyři hlavní témata: Zkušenosti s učením, Motivace, Jazyková modalita výuky a Učební strategie a autonomie. Výsledky výzkumu ukazují na význam zkušeností s výukou a učením se získaných na základní a střední škole a potřebnost učitelů, kteří důvěřují schopnostem neslyšících studentů a dokáží používat český znakový jazyk. Zjištěn mohou být přínosná pro učitele jazyků a jejich odbornou přípravu stejně jako pro tvůrce vzdělávací politiky a jsou přenositelná pro podobné kontexty.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
13259-26373-1-SM.pdf   File version 12/1/2021

Properties

Name
13259-26373-1-SM.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/41906/981669/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/41906/981669/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/41906/981669/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/41906/981669/?info
Uploaded/Created
Tue 12/1/2021 14:20

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 22/4/2021 01:57

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 22/4/2021 01:57, Week 16 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz