Informační systém Repo
MARADA, Radim. Odkaz Inocence Arnošta Bláhy v kontextu meziválečného modernismu. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 17, 2020 SPEC, s. 15-33. ISSN 1803-6104.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odkaz Inocence Arnošta Bláhy v kontextu meziválečného modernismu
Název anglicky Legacy of Inocenc Arnošt Bláha in the Context of Interwar Modernism
Autoři MARADA, Radim.
Vydání Sociální studia, Brno, Masarykova univerzita, 2020, 1803-6104.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky Brno; Československo; funkce; funkcionalismus; modernismus; pravda; řád; sociologie
Klíčová slova anglicky Brno; Czechoslovakia; function; functionalism; modernism; objective truth; order; sociology
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 13. 1. 2021 01:35.
Anotace
Význam tvůrčího odkazu I. A. Bláhy doceníme, zasadíme-li ho do trojího duchovně-historického rámce: (1) modernistického nádechu duchovní atmosféry meziválečného Brna, (2) modernistické vrstvy v základech nového československého státu a (3) základních souřadnic meziválečného modernistického hnutí obecně. Představíme-li tento kontext ve vzájemné komunikaci všech tří domén, ukáže se nám nejen historický dosah Bláhova díla, nýbrž také kulturní matrice, na níž pomáhal ustavit základy nové disciplíny.
Anotace anglicky
The legacy of I. A. Bláha – one of the founding fathers of Czechoslovak sociology – displays a unique significance when inserted in a three-layered historical context: (1) the modernist fleur of interwar Brno, (2) the modernist layer in the foundations of the new Czechoslovak state, and (3) the basic principles of cultural modernism in general. This perspective makes it possible to fully appreciate Bláha’s intellectual input in promoting sociology as a viable scientific discipline. And it also sheds light upon the cultural matrix in which the discipline found its firm intellectual footing.
Zobrazeno: 8. 3. 2021 16:36