Informační systém Repo 

Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost pohledem forem správních činností

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
BRAŽINA, Radislav. Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost pohledem forem správních činností. Právník, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i., 2020, roč. 159, č. 9, s. 692-702. ISSN 0231-6625.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost pohledem forem správních činností
Název anglicky Warning of the National Office for Cyber and Information Security from Point of View of Forms of Legal Activity
Autoři BRAŽINA, Radislav.
Vydání Právník, Praha, Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i. 2020, 0231-6625.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky varování; formy správní činnosti; neregulativní úkon; soudní ochrana
Klíčová slova anglicky warning; forms of public administration activities; non-regulatory acts; judicial protection
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 19. 11. 2020 01:46.
Anotace
Základním cílem předkládaného článku je rozbor povahy varování, které může vydat Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v případě zjištění kybernetické hrozby. Článek se přitom na varování zaměřuje z toho pohledu, o jakou formu správní činnosti se jedná a jaké důsledky má, respektive může mít, jeho vydání pro jeho „adresáty“. S ohledem na skutečnost, že varování můžeme označit za nere- gulativní úkon, je podrobena zkoumání i otázka, zda a na kolik existují možnosti, jak se jeho vydání bránit. Navzdory tomu, že varování představuje neregulativní úkon, má otázka ochrany proti němu zásadní význam, neboť varování jako takové může zasáhnout do práv a povinností konkrétních subjektů. Proto se článek zabývá i otázkou, jestli existuje procedura, v rámci které by bylo možné přezkoumat existenci důvodů pro vydání varování.
Anotace anglicky
The aim of the article is to analyze the nature of the warning that can be issued by the National Office for Cyber and Information Security in case of detection of a cyber threat. The article focuses on the warning from the point of view of what form of legal activity of public administration it is and what con- sequences has, respectively may have, its release for its “addressees”. Despite the fact that a warning is a so-called non-regulatory act, the issue of protection against it is crucial, as a warning as such can inter- fere with the rights and obligations of specific entities. Therefore, the article also deals with the question of whether there is a procedure, within which it would be possible to examine the existence of reasons for issuing warning.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Brazina_Varovani.pdf   Verze souboru 19. 11. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 23. 11. 2020 17:54

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2020 17:54, 48. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz