Information System Repo 

Evropská integrace v diskurzu českých politických stran v období let 1989 až 1998

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
SKULÍNEK, Michal. Evropská integrace v diskurzu českých politických stran v období let 1989 až 1998 (European Integration in the Discourse of the Czech Political Parties in the Years 1989 to 1998). Central European Journal of Politics. Ústí nad Labem: UJEP, 2020, vol. 6, No 1, p. 51-86. ISSN 2464-479X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evropská integrace v diskurzu českých politických stran v období let 1989 až 1998
Name (in English) European Integration in the Discourse of the Czech Political Parties in the Years 1989 to 1998
Authors SKULÍNEK, Michal.
Edition Central European Journal of Politics, Ústí nad Labem, UJEP, 2020, 2464-479X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Fakulta sociálních studií - Repository
Keywords (in Czech) České politické strany; Evropská unie; Evropská společenství; evropská integrace; diskurz
Keywords in English Czech political parties; European Union; European Communities; European integration; discourse
Links MUNI/A/1044/2019.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 4/3/2021 02:10.
Abstract
Je tomu přibližně třicet let, kdy sametová revoluce ukončila nadvládu komunistické strany a nucenou orientaci Československa na SSSR. Tehdejší politická reprezentace tak stanula před úkolem vytyčit novou zahraničně politickou orientaci. Jednou z možností, jak se brzy ukázalo preferovanou, byla snaha o navázání úzké spolupráce s Evropskými společenstvími, přičemž tzv. návrat do Evropy měl nakonec vést ke vstupu do Evropské unie. Většina politických stran a hnutí zastoupených v parlamentu tento krok podporovala, nicméně jak prozrazuje analýza dobového diskurzu, jejich argumentace byla často rozdílná. Existovaly nicméně také subjekty, především SPR-RSČ a KSČM, které explicitně vyjadřovaly své výhrady k evropské integraci. Byť například analýza SPR-RSČ prokazuje, že postoje uvnitř těchto stran nemusely být vždy jednotné. Tento článek se proto snaží o analýzu diskurzu nejvýznamnějších politických subjektů k evropské integraci od sametové revoluce do voleb uskutečněných v roce 1998. Konkrétně se zaměřuje na Českou stranu sociálně demokratickou, Komunistickou stranu Čech a Moravy, Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou, Občanskou demokratickou alianci, Občanskou demokratickou stranu a Sdružení pro republiku – Republikánskou stranou Československa.
Abstract (in English)
It has been approximately thirty years since the Velvet Revolution ended the domination of the Communist Party and the forced orientation of Czechoslovakia to the USSR. The past political representation faced the task of setting a new foreign policy orientation. One of the possibilities, which soon turned out to be preferred, was to establish close cooperation with the European Communities, and the so-called return to Europe eventually led to accession to the European Union. Most political parties and movements represented in the parliament supported this step although, as the analysis of contemporary discourse reveals, their arguments were often different. However, there were also entities, in particular the Association for the Republic – Republican Party of Czechoslovakia and the Communist Party of Bohemia and Moravia, which explicitly expressed their objections to European integration. Still, the analysis of Association for the Republic – Republican Party of Czechoslovakia, for example, shows that the positions within these parties may not have always been consistent. This article, therefore, seeks to analyse the European integration discourse of the major political actors from the Velvet Revolution to the 1998 elections. Specifically, it focuses on the Czech Social Democratic Party, the Communist Party of Bohemia and Moravia, the Christian and Democratic Union – Czechoslovak People’s Party, the Civic Democratic Alliance, the Civic Democratic Party and the Association for the Republic – Republican Party of Czechoslovakia.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
2020_Vol-06_No-01_Art-03_Evropska_integrace_CZ_strany.pdf   File version 9/11/2020

Properties

Name
2020_Vol-06_No-01_Art-03_Evropska_integrace_CZ_strany.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/40930/946596/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/40930/946596/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/40930/946596/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/40930/946596/?info
Uploaded/Created
Mon 9/11/2020 16:29

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 19/5/2021 05:20

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 19/5/2021 05:20, Week 20 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz