Information System Repo 

Citační etika v pedagogickém výzkumu: k vynucování citací a zakládání citačních kartelů

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
KNECHT, Petr and František TŮMA. Citační etika v pedagogickém výzkumu: k vynucování citací a zakládání citačních kartelů (Citation ethics in educational research: On coercing citations and establishing citation cartels). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 25, No 3, p. 187-212. ISSN 1803-7437.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Citační etika v pedagogickém výzkumu: k vynucování citací a zakládání citačních kartelů
Name in Czech Citační etika v pedagogickém výzkumu: k vynucování citací a zakládání citačních kartelů
Name (in English) Citation ethics in educational research: On coercing citations and establishing citation cartels
Authors KNECHT, Petr and František TŮMA.
Edition Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2020, 1803-7437.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Pedagogická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) vědecká etika; publikační etika; sporné vědecké postupy; citace; vynucené citace; citační bratrstva; citační kartely
Keywords in English ethics of science; publication ethics; questionable research practices; citations; coercive citations; citation cartels
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 14/1/2021 01:39.
Abstract
Ačkoli počty citací jsou považovány zejména za indikátory reputace a přínosnosti vědců v akademické komunitě, mohou nabývat také určité ekonomické hodnoty. Tento ekonomizující přístup je možné pozorovat také v Česku, což s sebou přináší snahu některých vědců získávat citace eticky spornými z působy. Cílem studie tedy je podrobněji pojednat o problematice citování. Vybrané ukázky, které vycházejí z vlastní akademické zkušenosti a pozorování obou autorů, dokumentují, jak akademici vynucují citace a zakládají citační kartely. Z pohledu Mertonova vědeckého étosu tyto praktiky vedou k rozkladu nezaujatosti, transparentnosti a kritického přístupu ve vědě. V závěru uvádíme vybraná doporučení pro eticky správné citování.
Abstract (in English)
Although numbers of citations are considered to be indicators of a researcher's reputation and contributions in academia, citations can also be assigned a certain economic value. This economic approach can be observed in Czechia, too, which motivates some researchers to gain citations using ethically problematic methods. Therefore, the aim of this study is to discuss issues related to citations. Selected excerpts, which originate from the authors' academic experience and observations, document how researchers coerce citations and establish citation cartels. Viewed from the perspective of Merton's scientific ethos, these practices undermine openmindedness, transparency, and a critical approach in research. We present some recommendations for ethically correct citations in the conclusion of this paper.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
2202-5925-1-PB.pdf Licence Creative Commons  File version 30/10/2020

Properties

Name
2202-5925-1-PB.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/40809/940740/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/40809/940740/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/40809/940740/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/40809/940740/?info
Uploaded/Created
Fri 30/10/2020 02:19

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 20/1/2021 07:09

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 20/1/2021 07:09, Week 3 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz