Informační systém Repo 

Možné cesty rozvoje českých osobních penzí

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
VOSTATEK, Jaroslav. Možné cesty rozvoje českých osobních penzí. 1. vyd. Praha: MPSV/OKDR, 2016. 49 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Možné cesty rozvoje českých osobních penzí
Název česky Možné cesty rozvoje českých osobních penzí
Název anglicky Alternative Development Strategies for the Czech Personal Pensions
Autoři VOSTATEK, Jaroslav.
Vydání 1. vyd. Praha, 49 s. 2016.
Nakladatel MPSV/OKDR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor Ekonomie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Klíčová slova česky Osobní penze, daňové režimy, individuální spořící účty, penzijní mezera, doživotní důchod
Klíčová slova anglicky Personal pensions, tax regimes, individual savings accounts, pension gap, annuities
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 15. 9. 2020 00:46.
Anotace
Osobní penze mají rozdílnou úlohu v různých sociálních modelech. V liberálním a v sociálně-demokratickém modelu nemá místo státní podpora osobních penzí a ostatních finančních produktů. Konzervativní penzijní model využívá odpočty pojistného od základu progresívní daně z příjmů a plného zdanění výplat (daňový režim EET). V podmínkách (české) rovné daně z příjmů je podstatně jednodušším řešením daňový režim TEE. Prostor pro osobní penze v jednotlivých zemích je dán jak existující penzijní mezerou zbývající po veřejných a zaměstnaneckých penzích, tak i kvalitou nabízených produktů osobních penzí, která je podstatně ovlivněna jejich cenou a srozumitelností pro klienty. Je patrná tendence k využívání kolektivních příspěvkově definovaných (CDC) produktů. Soukromý sektor není schopen efektivně poskytovat doživotní penze – a jediným řešením je využívat státní penzijní společnosti. O mnoho lepší není nabídka jednoduchých spořících produktů – i zde jde podstatnou měrou o to, jakou roli má sehrát státní penzijní společnost (britského či švédského typu) a jakých produktů má k tomu využít. Zřetelnou tendencí zde je integrace původních osobních penzí s investicemi do bydlení, nebo s individuálními spořicími účty. Český systém osobních penzí je chaotický a neústavní; neexistují stejné podmínky pro všechny produkty, jejich poskytovatele i klienty, včetně zaměstnavatelů. Minimálním reformním programem je sjednocení daňových režimů na TEE, kdy jsou příspěvky po zdanění a výplaty se nezdaňují.
Anotace anglicky
Personal pensions play distinct roles under different welfare regimes. Under the liberal and social-democratic régime there is no place for state support of personal pensions and other financial products. The conservative pension régime utilizes the deductions of the contributions from the progressive income tax base and the full taxation of the benefits (EET tax regime). Under the (Czech) flat-rate income tax, the TEE tax regime is much simpler. The room for the personal pensions in individual countries depends on the existing pension gap left after the public and occupational pensions and on the quality of the personal pension products, which is substantially influenced of their price and comprehensiveness for the clients. There is a visible tendency to use the collective defined contribution (CDC) products. The private sector is not able to provide life annuities – and there is the only solution to use a state pension institution. Not much better is the supply of simple savings products – also here it is important to define the role of the state pension institution (of the British or Swedish type) and the choice of their products. There are also tendencies to integrate original personal pensions with housing investments or with individual savings accounts. The Czech system of personal pensions is chaotic and non-constitutional; there are no equal conditions pro all products, their providers and clients, including employers. A minimum reform programme is the unification of the tax regimes to the TEE one, where the contributions have been taxed and the pay-outs are not taxed.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
J.-Vostatek-Mozne-cesty-rozvoje-ceskych-osobnich-penzi-srpen-2016.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 15. 9. 2020

Vlastnosti

Název
J.-Vostatek-Mozne-cesty-rozvoje-ceskych-osobnich-penzi-srpen-2016.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/40231/915257/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/40231/915257/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/40231/915257/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/40231/915257/?info
Vloženo
Út 15. 9. 2020 00:46

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • osoba Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 28. 11. 2021 13:32

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 28. 11. 2021 13:32, 47. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz