VOSTATEK, Jaroslav. Možné cesty rozvoje českých osobních penzí (Alternative Development Strategies for the Czech Personal Pensions). 1st ed. Praha: MPSV/OKDR, 2016. 49 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možné cesty rozvoje českých osobních penzí
Name in Czech Možné cesty rozvoje českých osobních penzí
Name (in English) Alternative Development Strategies for the Czech Personal Pensions
Authors VOSTATEK, Jaroslav.
Edition 1. vyd. Praha, 49 pp. 2016.
Publisher MPSV/OKDR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study Economics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Keywords (in Czech) Osobní penze, daňové režimy, individuální spořící účty, penzijní mezera, doživotní důchod
Keywords in English Personal pensions, tax regimes, individual savings accounts, pension gap, annuities
Changed by Changed by: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Changed: 15/9/2020 00:46.
Abstract
Osobní penze mají rozdílnou úlohu v různých sociálních modelech. V liberálním a v sociálně-demokratickém modelu nemá místo státní podpora osobních penzí a ostatních finančních produktů. Konzervativní penzijní model využívá odpočty pojistného od základu progresívní daně z příjmů a plného zdanění výplat (daňový režim EET). V podmínkách (české) rovné daně z příjmů je podstatně jednodušším řešením daňový režim TEE. Prostor pro osobní penze v jednotlivých zemích je dán jak existující penzijní mezerou zbývající po veřejných a zaměstnaneckých penzích, tak i kvalitou nabízených produktů osobních penzí, která je podstatně ovlivněna jejich cenou a srozumitelností pro klienty. Je patrná tendence k využívání kolektivních příspěvkově definovaných (CDC) produktů. Soukromý sektor není schopen efektivně poskytovat doživotní penze – a jediným řešením je využívat státní penzijní společnosti. O mnoho lepší není nabídka jednoduchých spořících produktů – i zde jde podstatnou měrou o to, jakou roli má sehrát státní penzijní společnost (britského či švédského typu) a jakých produktů má k tomu využít. Zřetelnou tendencí zde je integrace původních osobních penzí s investicemi do bydlení, nebo s individuálními spořicími účty. Český systém osobních penzí je chaotický a neústavní; neexistují stejné podmínky pro všechny produkty, jejich poskytovatele i klienty, včetně zaměstnavatelů. Minimálním reformním programem je sjednocení daňových režimů na TEE, kdy jsou příspěvky po zdanění a výplaty se nezdaňují.
Abstract (in English)
Personal pensions play distinct roles under different welfare regimes. Under the liberal and social-democratic régime there is no place for state support of personal pensions and other financial products. The conservative pension régime utilizes the deductions of the contributions from the progressive income tax base and the full taxation of the benefits (EET tax regime). Under the (Czech) flat-rate income tax, the TEE tax regime is much simpler. The room for the personal pensions in individual countries depends on the existing pension gap left after the public and occupational pensions and on the quality of the personal pension products, which is substantially influenced of their price and comprehensiveness for the clients. There is a visible tendency to use the collective defined contribution (CDC) products. The private sector is not able to provide life annuities – and there is the only solution to use a state pension institution. Not much better is the supply of simple savings products – also here it is important to define the role of the state pension institution (of the British or Swedish type) and the choice of their products. There are also tendencies to integrate original personal pensions with housing investments or with individual savings accounts. The Czech system of personal pensions is chaotic and non-constitutional; there are no equal conditions pro all products, their providers and clients, including employers. A minimum reform programme is the unification of the tax regimes to the TEE one, where the contributions have been taxed and the pay-outs are not taxed.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
J.-Vostatek-Mozne-cesty-rozvoje-ceskych-osobnich-penzi-srpen-2016.pdf Licence Creative Commons  File version 15/9/2020

Properties

Name
J.-Vostatek-Mozne-cesty-rozvoje-ceskych-osobnich-penzi-srpen-2016.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/40231/915257/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/40231/915257/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/40231/915257/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/40231/915257/?info
Uploaded/Created
Tue 15/9/2020 00:46

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • a concrete person Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 9/12/2022 07:55