GUZI, Martin and Jaroslav NEKUDA. Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2015–2016 v praxi. Masarykova univerzita, 2018. 75 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2015–2016 v praxi
Name in Czech Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2015–2016 v praxi
Authors GUZI, Martin and Jaroslav NEKUDA.
Edition 75 pp. 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Ekonomicko-správní fakulta - Repository
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 17/7/2021 02:56.
Abstract
V roce 2018 realizovala Masarykova univerzita již pojedenácté průzkum uplatnění vlastních absolventů v praxi. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, jaké je uplatnění absolventů MU v praxi. Snahou tedy bylo zachytit vazby mezi příležitostmi pro absolventy na trhu práce a jejich využitím, zachytit jejich strategie a pohyby na trhu práce po jednom až dvou letech od ukončení studia. Cílovou skupinou byli absolventi magisterského prezenčního a navazujícího magisterského prezenčního studia z let 2015 a 2016 ze všech fakult MU.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Absolventi_2015-2016_v_praxi_2018_zprava_final_web.pdf   File version 7/9/2020

Properties

Name
Absolventi_2015-2016_v_praxi_2018_zprava_final_web.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/40037/907430/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/40037/907430/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/40037/907430/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/40037/907430/?info
Uploaded/Created
Mon 7/9/2020 00:02

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 27/11/2022 16:04