Informační systém Repo
VODA, Petr, Michal PINK a Peter SPÁČ. Výzkumná zpráva z exit pollového šetření k volbám do Poslanecké sněmovny PČR 20. – 21. 10. 2017 v Brně a vybraných obcích Jihomoravského kraje. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2017. 27 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkumná zpráva z exit pollového šetření k volbám do Poslanecké sněmovny PČR 20. – 21. 10. 2017 v Brně a vybraných obcích Jihomoravského kraje
Název anglicky Research report of exit poll survey realized at the time of election in to the Chamber of deputies of Czech national parliament in 20. – 21. 10. 2017 in Brno and selected villages in Southmoravian region
Autoři VODA, Petr (203 Česká republika, domácí), Michal PINK (203 Česká republika, garant, domácí) a Peter SPÁČ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Brno, 27 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/17:00100367
Organizace Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky Volby; exit poll; Poslanecká sněmovna; Brno; Jihomoravský kraj
Klíčová slova anglicky Election; exit poll; Chamber of Deputies; Brno; Southmoravian region
Návaznosti MUNI/FR/1337/2016.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 5. 9. 2020 12:15.
Anotace
Dokument popisuje vybrané charakteristiky voličů v politických volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Závěry vycházejí z dat získaných metodou exit-pollového šetření, tedy dotazováním voličů opouštějících volební místnosti. Data obsahují údaje o několika tisících voličů z Brna, okresních měst a několika menších obcí v Jihomoravském kraji. Závěrem je tak popis voličů dle jejich demografických charakteristik a politických postojů, které zahrnují na osobu ideálního premiéra, na plnění volebních slibů, důležitá témata a faktory ovlivňující volební rozhodnutí. Součástí dokumentu je také srovnání rozdílu mezi voliči v Brně a v ostatních obcích kraje.
Anotace anglicky
Document describes several characteristics of voters in elections in to the Chamber of deputies 2017. Conclusions are based on data gathered by exit-poll survey. Data includes information about several thousands voters from Brno and other regional towns and villages in region South Moravia. Document provides description of sociodemographic characteristics of voters and their political attitudes including opinion on ideal prime minister, fulfillment of electoral pledges, most important issues and factors influencing voting decision. At the end the differences between regional city and other towns and villages are described.
Zobrazeno: 22. 1. 2022 04:04