Informační systém Repo
SEHNÁLEK, David. Projevy unijního práva při výkladu práva vnitrostátního ve věcech mimo oblast transpozice. In Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 149 - 158. řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 569. ISBN 978-80-210-8396-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Projevy unijního práva při výkladu práva vnitrostátního ve věcech mimo oblast transpozice
Název anglicky Manifestations of EU law in interpreting domestic law in matters outside the transposition
Autoři SEHNÁLEK, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie, od s. 149 - 158, 10 s. řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 569, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Právní vědy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00088415
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-8396-7
Klíčová slova česky Soudní dvůr; interpretace; extenzivní výklad; autonomní výklad; effet utile
Klíčová slova anglicky Court of Justice; Interpretation; Extenzive interpretation; Autonomous interpretation; effet utile
Návaznosti GA14-20147S, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 3. 9. 2020 13:38.
Anotace
Monografie zkoumá problém výkladu práva EU Soudním dvorem Evropské unie. Přístup je založen na několika různých hlediscích - zkoumána je pravomoc Soudního dvora Evropské unie určovat autoritativní výklad právních předpisů EU, pozornost je věnována též rozsáhlé a tvůrčí interpretaci unijního práva touto institucí, která mnohých případech vyústila ve vznik zcela nových pravidel.
Anotace anglicky
The book explores the problem of interpretation of EU law by the Court of Justice of the EU. It is based on several different aspects – from its power to determine the authoritative interpretation of EU law to the extensive and creative interpretation entailing the creation of new legal rules.
Zobrazeno: 22. 1. 2022 03:45