Informační systém Repo 

Vybrané otázky soudního přezkumu navazujících rozhodnutí na proces EIA

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
MATOUŠ, Michal. Vybrané otázky soudního přezkumu navazujících rozhodnutí na proces EIA. In Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 205 - 211, 7 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané otázky soudního přezkumu navazujících rozhodnutí na proces EIA
Název anglicky Selected issues of judicial review of decisions consequential to EIA
Autoři MATOUŠ, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, od s. 205 - 211, 7 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Právní vědy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00091439
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-8343-1
Klíčová slova česky Právo životní prostředí; EIA; Environmentální spolek; Aktivní legitimace; Soudní přezkum
Klíčová slova anglicky Environmental law; EIA; Environmental Association; Locus standi; Judicial review
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 3. 9. 2020 10:12.
Anotace
Problematika posuzování vlivů na životní prostředí hraje při realizaci mnohých stavebních záměrů klíčovou roly na jejich konečnou podobu, resp. na to, zda bude určitý stavební záměr vůbec realizován. Judikatura před nabytím účinnosti novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebyla zcela konzistentní o povaze stanoviska EIA a o participaci soukromoprávních subjektů založených za účelem ochrany přírody a krajiny, přičemž se často hovořilo o žalobní legitimaci environmentálních spolků. I přes to, že již novela zákona o EIA nabyla účinnost a výslovně upravuje „plnohodnotný“ soudní přezkum iniciovaný environmentálními spolky, tak je v praxi možné narazit na kauzy řešené podle předchozí právní úpravy. V rámci této kapitoly se zaměřuji na problematiku aktivní legitimace environmentálních spolků k podání správní žaloby proti rozhodnutím navazujícím na proces EIA a na podmínku vyčerpání řádných opravných prostředků pro přípustnost žaloby.
Anotace anglicky
The issue of assessing the environmental impact plays the key role in the realization of many construction projects, respectively on the question whether the project will be ever realized. Case law before the amendment to the EIA Act has not been entirely consistent on the nature of the EIA opinion and on the participation of private entities established for the protection of nature and landscape. It was often discussed their Locus standi to complaint. Even though the amended Act on EIA has come into force and specifically regulates the "full" judicial review initiated by environmental organizations, in practice there can come across cases raised under the previous legislation. In this chapter I focus on the issue of locus standi of environmental associations to file an administrative appeal against decisions taken subsequent to the EIA process and on the condition of exhaustion of regular remedies for admissibility.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Matous_kapitola.pdf   Verze souboru 3. 9. 2020

Vlastnosti

Název
Matous_kapitola.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/39834/901861/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/39834/901861/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/39834/901861/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/39834/901861/?info
Vloženo
Čt 3. 9. 2020 10:12

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 24. 9. 2020 16:47

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 9. 2020 16:47, 39. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz