Informační systém Repo
KREJČÍŘ, Vlastimil a Ľuboš KOHÚT. Programování v systému DSpace (API, Manakin/XMLUI). 2010.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Programování v systému DSpace (API, Manakin/XMLUI)
Název anglicky Developing in DSpace system (API, Manakin/XMLUI)
Autoři KREJČÍŘ, Vlastimil (203 Česká republika, garant, domácí) a Ľuboš KOHÚT (703 Slovensko, domácí).
Vydání 2010.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání workshopu
Obor Informatika
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14610/10:00072585
Organizace Ústav výpočetní techniky - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky DSpace; DSpace API; XMLUI; Manakin; Java; XSL
Klíčová slova anglicky DSpace; DSpace API; XMLUI; Manakin; Java; XSL
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 1. 9. 2020 19:27.
Anotace
Workshop byl zaměřen na programování v systému DSpace (využití jeho API) a vývoj webových rozhraní v systému Manakin (XMLUI). Workshop byl cílený na odborné IT pracovníky a programátory. Byla rozebrána architektura systému DSpace (vnitřní 3vrstvá architektura, objekty, použité technologie, jejich napojení na API), spouštění kódu a základní ukázky použití API: objekt Context, práce s třídami objektů DSpace, třídy browse, autorizace v systému (skupiny, uživatelé), práce s Handle identifikátory. Vysvětleno bylo použití knihoven třetích stran a práce s interním konfiguračním souborem. Využití API v praxi bylo vysvětleno na příkladu projektu DML-CZ. Následující část workshopu byla věnována programování webového rozhraní Manakin (XMLUI) nad DSpace. Byla popsána architektura systému Manakin (pipelines, DRI, aspects, themes) a na ukázkách bylo předvedeno vytváření vlastních úprav celého rozhraní.
Anotace anglicky
Workshop was aimed on developing new features in DSpace system (with help of API) and creating new web interfaces using Manakin (XMLUI) system. Target audience of the workshop were software developers and IT specialists. At first the DSpace architecture was deeply described (3-layer architecture, objects, used technologies and their connection to the API), code testing (Hello World!) and basic examples how to use DSpace API was shown (Context object, DSpace objects classes, Browse* classes, authorization for Users and Groups, Handle identifiers). Using of third party libraries was explained together with access to system configuration via API. As a real example the DML-CZ project was introduced and described. Next part of the workshop was aimed at Manakin (XMLUI) system and described how to build a web user interface. the architecture of the Manakin was explained in deep (pipelines, DRI, Aspects, themes) and several examples was shown.
Zobrazeno: 6. 3. 2021 05:26