Information System Repo 

KAMEROVÁ TVORBA 1: Distanční studijní text

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
SZOMOLÁNYI, Anton. KAMEROVÁ TVORBA 1: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 136 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name KAMEROVÁ TVORBA 1: Distanční studijní text
Name in Czech KAMEROVÁ TVORBA 1: Distanční studijní text
Authors SZOMOLÁNYI, Anton.
Edition 1. vyd. Opava, 136 pp. 2019.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
Keywords (in Czech) Kameraman, svetlo, kompozícia, exponometria, expozícia, citlivosť, kamera, predkamerová výpoveď, interview, osvetlenie, dynamický rozsah, svetelný pomer, LUT, filter, šedá tabuľka, digitálny, decibel, db, senzitivita, kontrast, ilúzia, psychosenzorický, hlavné svetlo, modulácia, pomersvetla, kontrast, dynamický rozsah, hlavné svetlo, doplnkové svetlo, lux, lumen, nit; CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 17/9/2020 08:11.
Abstract
Text sa zaoberá profesionálnou kameramanskou tvorbou a prácou kameramana ako umeleckého a kreatívneho tvorcu, ale zároveň tvorivými technickými nástrojmi, ktoré tento tvorca má k dispozícii v rámci modernej technológie. Učebné texty pojednávajú o časti filmového jazyku, ktorý špecificky využíva kameraman pri svojej práci. V materiály sa striedajú kapitoly vysvetľujúce pojmy praktického nakrúcania s kapitolami zameranými na techniku a technológiu kameramanskej práce. Kapitoly obsahujú aj súbor praktických cvičení, na základe ktorých si študent overí svoje teoretické vedomosti v praxi a zároveň tvorivým spôsobom rozvíja svoje schopnosti praktického kameramana. Konverzia reality do obrazu nastáva premenou odrazu svetla zo scény, prechodom cez objektív, svetlo dopadá na senzor, kde dochádza premene svetla na elektrické impulzy a tie pomocou analógovo digitálneho prevodníka na digitálne dáta. Tie po spracovaní sú ukladané na dátový nosič, z ktorého vieme tieto dáta rozkódovať a previesť znovu na svetlo. To už vychádza z elektronickej obrazovky, alebo z premietacieho plátna ako odrazené svetlo projektoru, ktoré opätovne vchádza do oka diváka a je spracované práve psychosenzorickým vnemom. Týmito problematikami sa zaoberá učebný text. Zvládnutie konverzie reality do formy pohyblivého obrazu je základom práce kameramana. Ak si predstavíme transformáciu reality na obraz, tak v rámci tejto konverzie z trojdimenzionálneho priestoru na dvojdimenzionálnu rovinu plátna, kameramani využívajú tvorivé prvky obrazovej ilúzie ako je lineárna perspektíva, farebná a svetelná perspektíva, pohyb kamery, pohyb postavy, obrazovú a strihovú choreografiu, hĺbku ostrosti a mnohé iné tvorivé prvky práve pre tvorbu filmového priestoru ako ilúzie vnemu reálnych obrazov. Práve týmito prvkami kameramanskej tvorby sa zaoberajú učené texty. Ich zvládnutie dáva do ruky kameramana tvorivé nástroje pre kvalitné rozprávanie a vyjadrovanie sa filmovým jazykom. Tento text obsahuje len časť profesionálnych tvorivých nástrojov a vedomostí.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Szomolanyi_K_T_1.pdf Licence Creative Commons  File version Glabazňová, I. 27/8/2020

Properties

Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/39454/Szomolanyi_K_T_1.pdf
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/39454/Szomolanyi_K_T_1.pdf
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/39454/Szomolanyi_K_T_1.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/39454/Szomolanyi_K_T_1.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27/8/2020 10:08

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 

Szomolanyi_K_T_1.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/39454/Szomolanyi_K_T_1.pdf
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/39454/Szomolanyi_K_T_1.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
6,4 MB
Hash md5
3da3cfad82e1dfce44ca4c8c21515079
Uploaded/Created
Thu 27/8/2020 10:08

Szomolanyi_K_T_1.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/39454/Szomolanyi_K_T_1.txt
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/39454/Szomolanyi_K_T_1.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
254,1 KB
Hash md5
9301c0f5cf2099a1f277971483f211e7
Uploaded/Created
Thu 27/8/2020 10:09
Print
Add to clipboard Displayed: 26/9/2020 00:25

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 26/9/2020 00:25, Week 39 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz