VOSTATEK, Jaroslav. Czech pension (non-)system requires many reforms. Prague: University of Finance and Administration, 2020. 20 pp. 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Czech pension (non-)system requires many reforms
Name in Czech Český důchodový (ne)systém vyžaduje více reforem
Authors VOSTATEK, Jaroslav.
Edition Prague, 20 pp. 2020, 2020.
Publisher University of Finance and Administration
Other information
Original language English
Type of outcome Research report
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Keywords (in Czech) rovný důchod, sociální důchodové pojištění, příspěvky na sociální zabezpečení, osobní penze, daň z osobních příjmů
Keywords in English flat rate pension, social pension insurance, social security contributions, personal pensions, personal income tax
Changed by Changed by: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Changed: 27/8/2020 08:26.
Abstract
The complicated and incomprehensible Czech pension system seems to be an ideal material for a marketing pension policy and for lobbying. Thus, we have a public “pension insurance” which is an insurance from some 30 percentages. And we have a further allegedly “third” pension pillar, “supplementary pension savings” which is, due to high state support (or rather lobbying and may be corruption), actually a “second” pension pillar already today; the superfluous pension companies would like to refine it e.g. by introduction of mandatory employer contributions, using for example the newest Polish model. Will Czechia be successful in turning these trends? We keep hopes alive because the existing Commission for Fair Pensions aims to split the “pension insurance” into a flat rate pension and a true social pension insurance. In the interest in realizing such a reform even partly before the elections the paper focuses on scheduling this reform: to a small and large pension reforms. We pay attention also to the related reforms of the social security contributions, personal income taxation, as well as of the supplementary pension savings and the related building (Bauspar) savings. The reform of the greatly deformed Czech pension system involves considerable responses in the state budget receipts. Our target is an efficient structure of the pension system in a broader framework of the social policy
Abstract (in Czech)
Komplikovaný a nesrozumitelný český důchodový systém je patrně ideálním materiálem pro marketingovou penzijní politiku a pro lobbing. Máme tak veřejné „důchodové pojištění“, které je pojištěním tak ze 30 %. A máme též další, prý „třetí“ penzijní pilíř, „doplňkové penzijní spoření“, které je díky vysoké státní podpoře (resp. lobbingu a možná i korupci) již dnes vlastně „druhým“ penzijním pilířem, jež by zbytečné penzijní společnosti chtěly rozvinout např. zavedením povinných příspěvků zaměstnavatelů, třeba podle nejnovějšího polského vzoru. Podaří se v Česku zvrátit tyto trendy? Autor zde neztrácí naději, protože stávající Komise pro spravedlivé důchody směřuje k rozdělení „důchodového pojištění“ na rovný důchod a poctivé sociální důchodové pojištění. V zájmu realizace takové reformy aspoň částečně před parlamentními volbami se příspěvek orientuje na rozfázování této reformy: na malou a velkou důchodovou reformu. Pozornost přitom věnuje i související reformě sociálního pojistného, daně z příjmů fyzických osob, jakož i doplňkového penzijního spoření a souvisejícího stavebního spoření. Reforma hrubě deformovaného českého penzijního systému totiž vyžaduje i nemalé zásahy do příjmů státního rozpočtu. Naším cílem je efektivní strukturování penzijního systému v širším rámci sociální politiky.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Vostatek_WP_2020_Czech_pension_non_system.pdf Licence Creative Commons  File version 27/8/2020

Properties

Name
Vostatek_WP_2020_Czech_pension_non_system.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/39393/888764/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/39393/888764/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/39393/888764/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/39393/888764/?info
Uploaded/Created
Thu 27/8/2020 08:26

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • a concrete person Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 9/12/2022 08:02