Information System Repo 

From Research to Business. Computer Simulation by System Dynamics

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
MILDEOVÁ, Stanislava and Jan LÁNSKÝ. From Research to Business. Computer Simulation by System Dynamics. In Proceedings of the 19th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies. UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2020. p. 174-181, 392 pp. ISBN 978-1-912764-60-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name From Research to Business. Computer Simulation by System Dynamics
Name in Czech Od výzkumu k podnikání. Počítačová simulace pomocí systémové dynamiky
Authors MILDEOVÁ, Stanislava and Jan LÁNSKÝ.
Edition UK, Proceedings of the 19th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, p. 174-181, 392 pp. 2020.
Publisher Academic Conferences and Publishing International Limited Reading
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-1-912764-60-0
Keywords (in Czech) Systémová dynamika; výzkum; byznys; simulace; informatika; model
Keywords in English System Dynamics; Research; Business; Simulation; Computer Science; Model
Changed by Changed by: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Changed: 9/4/2021 01:48.
Abstract
An important current issue for modern science is the transferability of the results of scientific work into economic practice. The initial premise of the article is that science should not be an end in itself and must be implemented in order to be truly effective. In this context, the aim is to show the possibilities of the discipline of System Dynamics. Its origin and spread is associated with the MIT in the US. Systemic Dynamics makes it possible to understand the structure and dynamics of complex social systems. System Dynamics modelling tools, especially its stock and flow models, are known as techniques for performing computer simulations. The research question to be solved by the author is: “Is the model of System Dynamics a suitable tool for exploring the transfer of scientific results into practice?” Specifically, the limit of the research is the situation in the Czech Republic in the last 20 years. Research projects related to System Dynamics are examined and their success in real practice is evaluated. Emphasis is placed on research work aimed at the field of business organisations.
Abstract (in Czech)
Aktuální otázkou moderní vědy je přenositelnost výsledků vědecké práce do hospodářské praxe. Výchozí premisou článku je, že věda by neměla být samoúčelná a aby byla vědecká práce opravdu efektivní, musí být implementována. V těchto souvislostech je cílem článku ukázat možnosti disciplíny systémová dynamika. Její vznik a dnešní šíření je spojeno s MIT, USA. Výzkumná otázka, která bude autory řešena, zní: „Je model systémové dynamiky vhodným nástrojem pro přenos výsledků vědeckého zkoumání do praxe?“ Metodou řešení výzkumné otázky je průzkum, provedený v malé otevřené ekonomice. Konkrétně, hranicí zkoumání je situace v České republice v posledních 20 letech. Zkoumány jsou výzkumné projekty, týkající se systémové dynamiky, a následně je zhodnocena jejich úspěšnost v reálné praxi. Akcent je kladen na výzkumné práce směřující do oblasti hospodářských organizací, kde jsou v rámci informatiky zahrnuty mezi nástroje Business Inteligence.
Print
Add to clipboard Displayed: 17/1/2022 07:36

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 17/1/2022 07:36, Week 3 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz