Informační systém Repo 

From Research to Business. Computer Simulation by System Dynamics

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ. From Research to Business. Computer Simulation by System Dynamics. In Proceedings of the 19th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies. UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2020. s. 174-181, 392 s. ISBN 978-1-912764-60-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název From Research to Business. Computer Simulation by System Dynamics
Název česky Od výzkumu k podnikání. Počítačová simulace pomocí systémové dynamiky
Autoři MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ.
Vydání UK, Proceedings of the 19th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, od s. 174-181, 392 s. 2020.
Nakladatel Academic Conferences and Publishing International Limited Reading
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-1-912764-60-0
Klíčová slova česky Systémová dynamika; výzkum; byznys; simulace; informatika; model
Klíčová slova anglicky System Dynamics; Research; Business; Simulation; Computer Science; Model
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 9. 4. 2021 01:48.
Anotace
An important current issue for modern science is the transferability of the results of scientific work into economic practice. The initial premise of the article is that science should not be an end in itself and must be implemented in order to be truly effective. In this context, the aim is to show the possibilities of the discipline of System Dynamics. Its origin and spread is associated with the MIT in the US. Systemic Dynamics makes it possible to understand the structure and dynamics of complex social systems. System Dynamics modelling tools, especially its stock and flow models, are known as techniques for performing computer simulations. The research question to be solved by the author is: “Is the model of System Dynamics a suitable tool for exploring the transfer of scientific results into practice?” Specifically, the limit of the research is the situation in the Czech Republic in the last 20 years. Research projects related to System Dynamics are examined and their success in real practice is evaluated. Emphasis is placed on research work aimed at the field of business organisations.
Anotace česky
Aktuální otázkou moderní vědy je přenositelnost výsledků vědecké práce do hospodářské praxe. Výchozí premisou článku je, že věda by neměla být samoúčelná a aby byla vědecká práce opravdu efektivní, musí být implementována. V těchto souvislostech je cílem článku ukázat možnosti disciplíny systémová dynamika. Její vznik a dnešní šíření je spojeno s MIT, USA. Výzkumná otázka, která bude autory řešena, zní: „Je model systémové dynamiky vhodným nástrojem pro přenos výsledků vědeckého zkoumání do praxe?“ Metodou řešení výzkumné otázky je průzkum, provedený v malé otevřené ekonomice. Konkrétně, hranicí zkoumání je situace v České republice v posledních 20 letech. Zkoumány jsou výzkumné projekty, týkající se systémové dynamiky, a následně je zhodnocena jejich úspěšnost v reálné praxi. Akcent je kladen na výzkumné práce směřující do oblasti hospodářských organizací, kde jsou v rámci informatiky zahrnuty mezi nástroje Business Inteligence.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 23. 1. 2022 16:04

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 1. 2022 16:04, 3. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz