Informační systém Repo
PETRŮ, Naděžda. RODINNÉ PODNIKÁNÍ fenomén, příležitost, budoucnost. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 278 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-207-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název RODINNÉ PODNIKÁNÍ fenomén, příležitost, budoucnost
Název česky RODINNÉ PODNIKÁNÍ fenomén, příležitost, budoucnost
Název anglicky FAMILY BUSINESS phenomenon, opportunity, future
Autoři PETRŮ, Naděžda.
Vydání 1. vyd. Praha, 278 s. EUpress, 2020.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní, a. s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-80-7408-207-8
Klíčová slova česky rodinné podnikání, řízení a správa, konflikt, marketingová vitalita, kulaté stoly, konkurenceschopnost, univerzitní platforma
Klíčová slova anglicky family business; management and administration; conflict; marketing vitality; round tables; competitiveness; university platform
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 8. 4. 2021 01:58.
Anotace
Cílem této knihy bylo shrnout faktické poznatky reality rodinného podnikání v období historicky prvního mezigeneračního předávání rodinných podniků v ČR. Na základě vyhodnocení teoretických východisek odborných textů, informací získaných z výzkumných šetření, kvalitativních i kvantitativních metod výzkumu, z vyhledání a hodnocení primárních, sekundárních dat a analýz získaných údajů identifikovat významné faktory a vztahy v rodinném podnikání. Výsledky a poznatky pak přenést do odborné publikace s praktickým zaměřením ve formě zkušeností, doporučení, návodů, srovnání, následných zobecnění. Sekundárním cílem bylo doporučit další směry výzkumu.
Anotace anglicky
The aim of this book was to summarize the factual findings of the reality of family business in the period of the historically first intergenerational transfer of family businesses in the Czech Republic. Based on the evaluation of the theoretical basis of professional texts, information obtained from research survey, qualitative and quantitative research methods, from the search and evaluation of primary, secondary data and analysis of data obtained to identify important factors and relationships in family business. Then transfer the results and knowledge to a professional publication with a practical focus in the form of experience, recommendations, instructions, comparisons, subsequent generalizations. The secondary goal was to recommend further research directions.
Zobrazeno: 22. 4. 2021 02:10