Informační systém Repo
POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALAMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES and Jan TULÁČEK. Autorský zákon. Praktický komentář s judikaturou. (Copyright Act. Practical Commentary with Case Law.). 1st ed. Praha: Leges, 2020. 864 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Autorský zákon. Praktický komentář s judikaturou.
Name in Czech Autorský zákon. Praktický komentář s judikaturou.
Name (in English) Copyright Act. Practical Commentary with Case Law.
Authors POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALAMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES and Jan TULÁČEK.
Edition 1. vyd. Praha, 864 pp. Komentátor, 2020.
Publisher Leges
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-80-7502-391-9
Keywords (in Czech) Autorský zákon
Keywords in English Copyright Act
Changed by Changed by: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Changed: 8/4/2021 01:58.
Abstract
Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem judikatury českých i evropských soudů a přehled souvisejících předpisů.
Abstract (in English)
The latest commentary on copyright law was compiled by a team of fourteen renowned authors, who applied their deep theoretical knowledge and many years of experience in legal practice. The publication offers a detailed explanation of individual sections of the Copyright Act, supplemented by an analysis of the case law of Czech and European courts and an overview of related regulations.
Displayed: 16/5/2021 14:32