Informační systém Repo 

Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
LEŠKA, Rudolf. Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution. In Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 1. vyd. Cham: Springer, 2020. s. 273-290. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_16.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution
Název česky Synchronizuj tu hudbu! Role kolektivní správy práv ve filmové produkci a distribuci
Autoři LEŠKA, Rudolf.
Vydání 1. vyd. Cham, Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective, od s. 273-290, 18 s. Springer Series in Media Industries, 2020.
Nakladatel Springer
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL URL
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-3-030-44849-3
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-44850-9_16
Klíčová slova česky autorské právo; práva související s právem autorským; kolektivní správa; osobnostní práva autorská; film
Klíčová slova anglicky copyright; neighboring rights; collective management; moral rights; film
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 8. 4. 2021 01:58.
Anotace
Whenever a film is produced and distributed, a license to use the music and sound recording may be needed. While the film producer usually owns the copyright in the film and underlying works or actors’ performances, responsibility for the clearance of rights in music and sound recordings remains largely on the shoulders of users (broadcasters, cinema operators, VOD platforms). They usually need to get a license through a CMO or directly from the rightsholder. In the case of musical works, the procedures are largely standardized, mainly in offline use. When it comes to licensing the rights for cross-border use online or when phonogram producers and performers are involved, the licensing situation becomes messy which introduces significant uncertainty into the market. Instead of advocating state regulation, the author pleads for the development of cross-border industry standards and procedures, good practices and reciprocal agreements between CMOs to be developed in a collaboration of global organizations representing rightsholders.
Anotace česky
Kdykoli dojde k výrobě a distribuci filmu, je zapotřebí licence k užití hudby a jejího záznamy. Zatímco filmový producent obvykle drží autorská práva k filmu a do něj zařazených děl a uměleckých výkonů herců, odpovědnost za vypořádání práv k hudbě a jejímu záznamu leží převážně na bedrech uživatelů (vysílatelů, provozovatelů kin, VOD platforem). Potřebují obvykle získat licenci prostřednictvím organizace kolektivní správy či přímo od nositele práv. V případě hudebních děl jsou licenční procesy převážně standardizovány, hlavně v užití offline. Pokud dojde na licencování přeshraničního užití nebo když je zapojen výrobce zvukového záznamy, licenční situace se stává nepřehlednou, což na trh přináší podstatnou nejistotu. Místo obhajoby státní regulace se autor přimlouvám za rozvoj přeshraničních průmyslových standardů a procesů, zavádění osvědčených postupů a posilování reciproční spolupráce mezi OKS ve spolupráci s globálními asociacemi zastupujícími nositele práv.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
2020_Book_DigitalPeripheries.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 15. 8. 2020

Vlastnosti

Název
2020_Book_DigitalPeripheries.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/39175/875062/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/39175/875062/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/39175/875062/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/39175/875062/?info
Vloženo
So 15. 8. 2020 11:39

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • osoba Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 22. 4. 2021 00:40

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2021 00:40, 16. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz