Informační systém Repo 

Dotazník designu pracovní pozice (WDQ) : Validační studie českého překladu

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
PROCHÁZKA, Jakub, Kateřina BÍLOVSKÁ, Adam ŤÁPAL, Martina FEJFAROVÁ a Martin VACULÍK. Dotazník designu pracovní pozice (WDQ) : Validační studie českého překladu. Československá psychologie, Praha: Academia, 2020, roč. 64, č. 2, s. 168-183. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dotazník designu pracovní pozice (WDQ) : Validační studie českého překladu
Název anglicky Work Design Questionnaire (WDQ) : Validation study of the Czech version
Autoři PROCHÁZKA, Jakub, Kateřina BÍLOVSKÁ, Adam ŤÁPAL, Martina FEJFAROVÁ a Martin VACULÍK.
Vydání Československá psychologie, Praha, Academia, 2020, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita
UT WoS 000535182600004
Klíčová slova česky design pracovního místa; charakteristiky práce; psychometrická analýza; adaptace dotazníku
Klíčová slova anglicky work design; work characteristics; psychometric analysis; questionnaire adaptation
Návaznosti MUNI/A/0880/2017. MUNI/A/1376/2018.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 20. 11. 2020 01:43.
Anotace
Cíle. Cílem studie bylo posoudit psychometrické charakteristiky nové české adaptace dotazníku designu pracovní pozice (Work Design Questionnaire, WDQ) měřícího 21 pracovních charakteristik. Vzorek a metoda. Celkem 461 respondentů pracujících v českých organizacích vyplnilo českou verzi WDQ. Kvůli posouzení konvergentní validity vyplnili také 4 další dotazníky. Výsledky. Konfirmační faktorová analýza WDQ ukázala podobnou shodu 21-faktorového modelu s daty (RMSEA = 0.046; CFI = 0,89; TLI = 0,88) jako v případě původního dotazníku v angličtině. Standardizované faktorové náboje jednotlivých položek byly vysoké (lambda = 0,60 až 0,90), pouze položka WDQ25 nebyla sycena faktorem složitost práce (lambda = .21) v souladu s teoretickým modelem. Tuto položku autoři doporučují nezahrnovat do škály složitost práce, protože má v české i anglické verzi dva možné významy a nemusí být respondenty chápána v souladu s obsahem subškály. Všechny subškály WDQ prokázaly vnitřní konzistenci (omega = 0,75 až 0,96) s výjimkou subškály sociální opory (omega = 0,64). Konvergentní validitu subškál dotazníku podporují vztahy s pracovními spokojeností, závazkem k organizaci, vnitřní motivací a vnímaným vlastním výkonem. Projevila se také kriteriální validita subškály spolupráce mimo organizaci, jejíž skór se lišil u respondentů pracujících ve službách a prodeji a respondenty na ostatních pracovních pozicích. Limity. Ve vzorku převažují vzdělanější respondenti a respondenti vykonávající duševní práci. Data o pracovních charakteristikách i závislých proměnných pochází ze stejného zdroje, ze sebehodnocení respondentů.
Anotace anglicky
Objectives. The aim of this study was to assess the psychometric characteristics of a Czech adaptation of the Work Design Questionnaire (WDQ) that measures 21 work characteristics. Sample and setting. A sample of 461 people working in Czech organizations completed a Czech adaptation of WDQ. In order to assess the convergent validity of WDQ, the respondents also completed 4 other questionnaires. Results. Confirmatory factor analyses showed a similar fit of the 21-factor model (RMSEA = 0.046; CFI = 0,89; TLI = 0,88) to the original English WDQ. The standardized factor loadings were high (lambda = 0,60 to 0,90), only the item WDQ25 did not load on the job complexity factor (lambda = .21) as it should have according to the theoretical model. The authors do not recommend including this item in the job complexity subscale because it has two possible meanings in both the Czech and English versions, and the respondents may not understand it in accordance with the content of the subscale. All the subscales of WDQ showed high internal consistency (omega = 0,75 to 0,96) except the social support subscale (omega = 0,64). The convergent validity of the subscales is supported by the correlations of their scores with job satisfaction, organizational commitment, intrinsic motivation and perceived own work performance. The analyses also showed the criterion validity of the subscale interaction outside an organization, as the respondents in sales and services scored higher than the respondents who worked in different positions. Limitations. Respondents with a university degree and respondents doing knowledge work prevailed in the sample. The data about work characteristics and other variables came from the same source – the self-report questionnaires.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Dotaznik_designu_pracovni_pozice.pdf   Verze souboru 20. 11. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
WDQ_Czech.pdf Licence Creative Commons 15. 8. 2020

Práva

Právo číst
  • aktuální studenti fakulty /
  • pracovníci /
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 23. 11. 2020 18:06

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2020 18:06, 48. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz