Informační systém Repo 

Opinion on Options to Foster Health Promoting Systems: Expert Panel on Effective Ways of Investing ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
DE MAESENEER, Jan, Aleš BOUREK, Margaret BARRY a Christian ANASTASY. Opinion on Options to Foster Health Promoting Systems: Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health (EXPH). 1. vyd. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. 123 s. EXPERT PANEL ON EFFECTIVE WAYS OF INVESTING IN HEALTH Scientific Opinions. ISBN 978-92-76-12961-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Opinion on Options to Foster Health Promoting Systems: Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health (EXPH)
Název česky EXPH (Expertní Panel na efektivní investice do zdraví), Možnosti podpory zdravotních systémů podporujících zdraví
Autoři DE MAESENEER, Jan (528 Nizozemsko), Aleš BOUREK (203 Česká republika, garant, domácí), Margaret BARRY (826 Velká Británie) a Christian ANASTASY (250 Francie).
Vydání 1. vyd. Luxembourg, 123 s. EXPERT PANEL ON EFFECTIVE WAYS OF INVESTING IN HEALTH Scientific Opinions, 2019.
Nakladatel Publications Office of the European Union
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Stát vydavatele Lucembursko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/19:00112935
Organizace Lékařská fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-92-76-12961-5
Klíčová slova česky podpora zdraví; popuilaační zdraví a pohoda obyvatelstva; koncepční a politické rámce; zdravotnické systémy podporující zdraví; bariéry a povolovací mechanismy; Politiky Zdraví ve všech oblastech; zdravotnické služby podporující zdraví; primární péče; udržitelné financování; společenská angažovanost
Klíčová slova anglicky health promotion; population health and wellbeing; conceptual and policy frameworks; health promoting health systems; barriers and enabling mechanisms; Health in All Polices; health promoting health services; primary care; sustainable financing
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 10. 9. 2020 17:20.
Anotace
The Expert Panel provides its analysis and recommendations on the following points: (a) What are the mechanisms for strengthening the implementation of health promotion within health systems, how can health systems incorporate, integrate and foster health promotion efforts and paradigms, and what policies need to be in place to make this happen from a health-in-all policies perspective? (b) As public health services and primary health care are operating in an increasingly integrated way, how can this joint approach contribute to action and implementation of health promotion and improved health literacy and how could this development be linked to social care? (c) What could be the success factors for further integration from a conceptual, organisational and financing point of view? And what are the main obstacles and challenges to address?
Anotace česky
Panel odborníků poskytuje svou analýzu a doporučení k následujícím bodům: a) Jaké jsou mechanismy pro posílení provádění podpory zdraví v rámci zdravotních systémů, jak je mohou zdravotní systémy začlenit, integrovat a podporovat úsilí a paradigmata podpory zdraví a jaké politiky je třeba zavést, aby se toto odvíjelo z perspektivy politiky "Health-in-all"? b) Jak veřejné zdravotnické služby a primární zdravotní péče fungují stále integrovanějším způsobem, jak může tento společný přístup přispět k akci a provádění podpory zdraví a zlepšení zdravotní gramotnosti a jak by mohl být tento vývoj spojen se sociální péčí? c) Jaké by mohly být faktory úspěchu pro další integraci z hlediska koncepčního, organizačního a finančního? A jaké hlavní překážky a výzvy je třeba řešit?
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
025_healthpromoting_healthsystems_en.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 15. 8. 2020

Vlastnosti

Název
025_healthpromoting_healthsystems_en.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/39058/874269/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/39058/874269/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/39058/874269/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/39058/874269/?info
Vloženo
So 15. 8. 2020 09:32

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 20. 1. 2021 07:37

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2021 07:37, 3. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz