Information System Repo 

(Ne)morální advokáti: problém ospravedlnění norem profesní etiky

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
HAPLA, Martin. (Ne)morální advokáti: problém ospravedlnění norem profesní etiky ((Im)moral Lawyers: Problem of Justifying Norms of Professional Ethics). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019, vol. 27, No 4, p. 457-473. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2019-4-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name (Ne)morální advokáti: problém ospravedlnění norem profesní etiky
Name in Czech (Ne)morální advokáti: problém ospravedlnění norem profesní etiky
Name (in English) (Im)moral Lawyers: Problem of Justifying Norms of Professional Ethics
Authors HAPLA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019, 1210-9126.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/19:00111744
Organization Právnická fakulta - Repository
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPVP2019-4-2
Keywords (in Czech) Etika právnických profesí; právní a morální normy; normativní systém; justifikace; etické teorie; deontologická etika; utilitarismus.
Keywords in English Legal Ethics; Legal And Moral Norms; Normative System; Justification; Ethical Theories; Deontological Ethics; Utilitarianism.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 22/7/2021 02:09.
Abstract
Normy profesní etiky často stanoví advokátům při výkonu jejich profese odlišné standardy chování, než jaké by v totožné situaci platily pro obyčejného člověka. Článek se zabývá otázkou, jak můžeme tyto rozdíly ospravedlnit prostřednictvím různých etických teorií. Autor v něm nejprve charakterizuje profesní etiku advokátů jako soubor právních a morálních norem. Následně analyzuje samotný problém její justifikace. Pozornost je věnována nejprve různým deontologickým přístupům (např. Charles Fried, David Luban). Autor rozebírá jejich nedostatky a dospívá k závěru, že musí primárně zdůrazňovat význam morálního a racionálního aktérství, pokud mají být věrohodné. Vstřícně se pak staví k utilitaristickému ospravedlnění. Také to je podle něj v kombinaci s některými pragmatickými hledisky schopno profesní etiku advokátů věrohodně justifikovat. Obě skupiny přístupů lze tedy považovat za relevantní a není proto vhodné z debat o výše uvedené etice některý z nich vylučovat.
Abstract (in English)
The norms of professional ethics often impose different standards of conduct on lawyers in the practicing of their profession than they would apply to an ordinary person in the same situation. The article analyzes how we can justify these differences through various ethical theories. The author describes the legal ethics as a set of legal and moral norms. He then analyzes the problem of its justification. Attention is first dedicated to various deontological approaches (eg Charles Fried, David Luban). The author analyzes their disadvantages and concludes that they must primarily emphasize the importance of moral and rational agency if they are to be credible. He evaluates utilitarian justification as appropriate. It is also this justification, combined with some pragmatic aspects, that is able to credibly justify the legal ethics. Both groups of approaches can be considered relevant and therefore it is not appropriate to exclude any of them from the professional ethics debate
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
12340-25137-1-PB.pdf Licence Creative Commons  File version 15/8/2020

Properties

Name
12340-25137-1-PB.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38950/873576/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38950/873576/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/38950/873576/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38950/873576/?info
Uploaded/Created
Sat 15/8/2020 07:53

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 16/10/2021 00:45

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 16/10/2021 00:45, Week 41 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz