COLLETT, Dominika, Radim POLČÁK, Michal ŠALOMOUN a Terezie VOJTÍŠKOVÁ. Value Gap. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 52 s. n/a.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Value Gap
Název anglicky Value Gap
Autoři COLLETT, Dominika, Radim POLČÁK, Michal ŠALOMOUN a Terezie VOJTÍŠKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 52 s. n/a, 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky copyright; value gap, audiovizuální díla, Česká republika
Klíčová slova anglicky copyright; value gap; audiovisual works; Czech Republic
Návaznosti TL01000306, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 2. 3. 2022 02:51.
Anotace
Předmětem této výzkumné zprávy je problém ekonomického fungování audiovizuálního průmyslu označovaný jako value gap. Jeho podstatou je dopad protiprávního užití audiovizuálních děl na hodnotu majetkových práv autorských.Tato výzkumná zpráva odpovídá na základní otázky jak česká právní úprava reflektuje problém value gap u audiovizuálních děl a jak česká právní úprava řeší problém value gap u audiovizuálních děl. Součástí této zprávy je rovněž návrh řešení zjištěných deficitů týkajících se reflexe nebo ošetření value gap v českém právu.
Anotace anglicky
The subject of this research report is the problem of the economic functioning of the audiovisual industry, referred to as the value gap. Its essence is the impact of the illegal use of audiovisual works on the value of copyright property rights.This research report answers the basic questions of how Czech legislation reflects the value gap problem for audiovisual works and how Czech legislation addresses the value gap problem for audiovisual works. This report also includes a proposal to address the identified deficits concerning the reflection or treatment of the value gap in Czech law.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Value_Gap.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 15. 8. 2020

Vlastnosti

Název
Value_Gap.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/38935/873485/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/38935/873485/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/38935/873485/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/38935/873485/?info
Vloženo
So 15. 8. 2020 07:41

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 27. 11. 2022 17:45