HELÍSEK, Mojmír. Je diskuse k zavedení eura v ČR aktuální? In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. s. 1 - 9. ISBN 978-80-7408-050-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Je diskuse k zavedení eura v ČR aktuální?
Název česky Je diskuse k zavedení eura v ČR aktuální?
Název anglicky IS THE DISCUSSION ON THE INTRODUCTION OF THE EURO IN THE CZECH REPUBLIC STILL CURRENT?
Autoři HELÍSEK, Mojmír.
Vydání Praha, Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize, od s. 1 - 9, 9 s. 2011.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Ekonomie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-80-7408-050-0
Klíčová slova česky euro, eurozóna, konvergenční kritéria, stabilita měnového kurzu, měnová krize
Klíčová slova anglicky euro, euro area, convergence criteria, exchange rate stability, currency crisis
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 13. 9. 2020 03:06.
Anotace
Finanční krize a hospodářská recese zkomplikovala plnění podmínek přistoupení k eurozóně, konkrétně zejména kritéria rozpočtového deficitu. Zavedení eura se tím objektivně oddálilo. Euro však nelze odmítat s argumentem, že vede ke zvyšování deficitu veřejných financí nebo že neumožňuje stimulaci exportu. Hlavním důvodem pro přijetí jednotné měny zůstávají rostoucí propojenost české ekonomiky s ekonomikou eurozóny a potřeba stabilního kurzu. V tomto smyslu je diskuse nad brzkým zavedením eura stále aktuální.
Anotace anglicky
The financial crisis and economic recession complicated a filling of terms of accession to the euro area, especially budget deficit criterions. Implementation of euro has been objectively put off. It´s impossible to reject euro with argument that it cause a deficit of public finances or that it doesn´t allow a stimulation of export. Main cause for euro assumption stays increasing connection between Czech economy and euro area economy, and a need of stable exchange rate. In this sense the discussion about early euro implementation is still actual.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 2. 10. 2022 23:56