Information System Repo 

Astronomický proseminář I a II: Distanční studijní text

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
GRÁF, Tomáš. Astronomický proseminář I a II: Distanční studijní text (Astronomical Proseminar I and II: Distance learning study materials). 1. vyd. Opava, 2019. 152 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Astronomický proseminář I a II: Distanční studijní text
Name in Czech Astronomický proseminář I a II: Distanční studijní text
Name (in English) Astronomical Proseminar I and II: Distance learning study materials
Authors GRÁF, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Opava, 152 pp. 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/47813059:19240/19:A0000542
Organization Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
Keywords (in Czech) Historie zkoumání vesmíru, jednotky vzdálenosti, jednotky hmotnosti, jednotky času, jednotky zářivého výkonu, systém elementárních, záření absolutně černého tělesa, brzdné záření, cyklotronové a synchrotronové záření, kosmické záření, neutrina, gravitační vlny, charakteristiky hvězd, Harvardská klasifikace, Hertzsprungův-Russellův diagram, sférická astronomie, otočná mapka, hvězdné katalogy, atlasy, ročenky, orientace na obloze,viditelnost souhvězdí podle ročních dob, ekliptikální souhvězdí, opozice, konjunkce, elongace, Keplerovy zákony pohybu planet, dalekohledy, největší dalekohledy světa, sluneční soustava, optické jevy, vývoj hvězd, proměnné hvězdy, hvězdné soustavy, Galaxie, extragalaktické systémy, měření vzdáleností, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Keywords in English black body radiation; Harvard classification; Hertzsprung-Russell diagram; spherical astronomy; constellation visibility by time of year; ecliptic constellation; Kepler's laws; telescope; star evolution; variable stars; galaxies; distance measurement
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 21/5/2020 01:21.
Abstract
Studijní text je určen studentům dvousemestrálního předmětu Astronomický proseminář. Předmět je koncipován jako souhrn úvodních témat do studia astronomie a astrofyziky. U studentů se předpokládá pouze základní orientace ve fyzikálních pojmech na úrovni učiva fyziky na středních školách. Na předmět pak navazují kurzy Základy astronomie a astrofyziky a také Praktická astronomie.
Abstract (in English)
The study text for students of the course Astronomical Proseminar. The course is designed as a summary of introductory topics to the study of astronomy and astrophysics. Students are supposed to have only a basic orientation in physical terms at the level of physics at secondary schools. The course is followed by courses "Fundamentals of astronomy and astrophysics" and "Practical astronomy".
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Graf_A_P.pdf Licence Creative Commons  File version Glabazňová, I. 21/5/2020

Properties

Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38246/Graf_A_P.pdf
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38246/Graf_A_P.pdf
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/38246/Graf_A_P.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38246/Graf_A_P.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 21/5/2020 01:21

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 

Graf_A_P.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38246/Graf_A_P.pdf
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/38246/Graf_A_P.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
5,8 MB
Hash md5
901313977190b06d67e3e74ccf826360
Uploaded/Created
Thu 21/5/2020 01:21

Graf_A_P.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38246/Graf_A_P.txt
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/38246/Graf_A_P.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
214,6 KB
Hash md5
eb2db46ed061492bf7ffc62b70c420e8
Uploaded/Created
Thu 21/5/2020 01:23
Print
Add to clipboard Displayed: 25/5/2020 22:31

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 25/5/2020 22:31, Week 22 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz