Informační systém Repo
GRÁF, Tomáš. Astronomický proseminář I a II: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 152 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Astronomický proseminář I a II: Distanční studijní text
Název česky Astronomický proseminář I a II: Distanční studijní text
Název anglicky Astronomical Proseminar I and II: Distance learning study materials
Autoři GRÁF, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Opava, 152 s. 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/19:A0000542
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky Historie zkoumání vesmíru, jednotky vzdálenosti, jednotky hmotnosti, jednotky času, jednotky zářivého výkonu, systém elementárních, záření absolutně černého tělesa, brzdné záření, cyklotronové a synchrotronové záření, kosmické záření, neutrina, gravitační vlny, charakteristiky hvězd, Harvardská klasifikace, Hertzsprungův-Russellův diagram, sférická astronomie, otočná mapka, hvězdné katalogy, atlasy, ročenky, orientace na obloze,viditelnost souhvězdí podle ročních dob, ekliptikální souhvězdí, opozice, konjunkce, elongace, Keplerovy zákony pohybu planet, dalekohledy, největší dalekohledy světa, sluneční soustava, optické jevy, vývoj hvězd, proměnné hvězdy, hvězdné soustavy, Galaxie, extragalaktické systémy, měření vzdáleností, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Klíčová slova anglicky black body radiation; Harvard classification; Hertzsprung-Russell diagram; spherical astronomy; constellation visibility by time of year; ecliptic constellation; Kepler's laws; telescope; star evolution; variable stars; galaxies; distance measurement
Změnil Změnila: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Změněno: 21. 5. 2020 01:21.
Anotace
Studijní text je určen studentům dvousemestrálního předmětu Astronomický proseminář. Předmět je koncipován jako souhrn úvodních témat do studia astronomie a astrofyziky. U studentů se předpokládá pouze základní orientace ve fyzikálních pojmech na úrovni učiva fyziky na středních školách. Na předmět pak navazují kurzy Základy astronomie a astrofyziky a také Praktická astronomie.
Anotace anglicky
The study text for students of the course Astronomical Proseminar. The course is designed as a summary of introductory topics to the study of astronomy and astrophysics. Students are supposed to have only a basic orientation in physical terms at the level of physics at secondary schools. The course is followed by courses "Fundamentals of astronomy and astrophysics" and "Practical astronomy".
Zobrazeno: 25. 5. 2020 23:46