Information System Repo 

Pokrok bez povolenia: Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
CHOVANCULIAK, Róbert. Pokrok bez povolenia: Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet (Progress without permission: How shared economy, crowdfunding and cryptocurrencies changed the world). Praha: Grada, 2020. 272 pp. Finance pro každého. ISBN 978-80-271-1755-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pokrok bez povolenia: Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet
Name (in English) Progress without permission: How shared economy, crowdfunding and cryptocurrencies changed the world
Authors CHOVANCULIAK, Róbert (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, 272 pp. Finance pro každého, 2020.
Publisher Grada
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50202 Applied Economics, Econometrics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization CEVRO Institut, z.ú.
ISBN 978-80-271-1755-0
Keywords in English shared economy; crowdfunding; cryptocurrencies
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D., učo 2429. Changed: 11/5/2020 14:45.
Abstract
Pokrok bez povolení je o střetu digitálních technologií 21. století se světem kamenných institucí 20. století. V knize najdete kompletního průvodce světem, kde Airbnb oživuje mrtvý kapitál a konkuruje státu ve tvorbě regulací, kde Kickstarter nahrazuje vybírání daní a pomáhá financovat veřejné služby a kde Bitcoin umožňuje budovat paralelní společnost, v níž neexistují žádní šéfové. Ve stejnou dobu, kdy v novinách píší o tom, že sdílená ekonomika bere práci taxikářům, pracuje Uber na vylepšení svojí vlastní soukromé regulace ve snaze ochránit spotřebitele. Nebo když si analytuci stěžují, že eBay a Amazon vytlačují kamenné obchody, tyto internetové platformy fungují jako největší soudní dvory na světě. Pokrok, který přináší internet tak nekonkuruje pouze analogovým podnikatelům a kamenným obchodům, ale především světu zákonů, úředníkům a politikům.
Abstract (in English)
Progress without permission is about the clash of 21st century digital technologies with the world of 20th century institutions. In the book, you will find a complete guide to a world where Airbnb revives dead capital and competes with the state in regulation, where Kickstarter replaces tax collection and helps finance public services, and where Bitcoin allows you to build a parallel society in which there are no bosses. At the same time as the newspapers write that the shared economy is taking the job of taxi drivers, Uber is working to improve its own private regulation in an effort to protect consumers. Or when analysts complain that eBay and Amazon are pushing out brick-and-mortar stores, these online platforms act as the largest courts in the world. The progress that the Internet brings is thus not only competing with analogue entrepreneurs and brick-and-mortar stores, but above all with the world of laws, officials and politicians.
Print
Add to clipboard Displayed: 29/5/2020 08:50

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 29/5/2020 08:50, Week 22 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz