Information System Repo 

Somatopedie: Distanční studijní text

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 221 pp. ISBN 978-80-7510-340-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Somatopedie: Distanční studijní text
Name in Czech Somatopedie: Distanční studijní text
Authors VÍTKOVÁ, Marie.
Edition 1. vyd. Opava, 221 pp. 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-340-6
Keywords (in Czech) Somatopedie, osoby s tělesným postižením, děti a žáci s těžkým a souběžným postižením více vadami, obrny centrální a periferní, mozková obrna, deformace, malformace, amputace, epilepsie, edukace, diagnostika, intervence, terapie, pracovní uplatnění, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Keywords in English Somatopaedia, people with physical disabilities, children and pupils with severe and multiple disabilities, central and peripheral polio, cerebral palsy, deformation, malformation, amputation, epilepsy, education, diagnostics, intervention, therapy, work, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 16/9/2020 07:46.
Abstract
Ve studijní opoře Somatopedie je věnovaná pozornost pojetí oboru somatopedie a jeho vymezení, konkrétně se zřetelem na Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví a s doplněním aktuálních zákonů: Antidiskriminační zákon se zřetelem na osoby se zdravotním postižením a na vývoj ve školství, školský zákon, zákon o sociálních službách a zákon o zaměstnanosti. Uvedeno je vymezení kategorie tělesného postižení a klasifikace pohybových vad, ke kterým patří obrny centrální a periferní s významným zastoupením mozkové obrny, včetně epilepsie, dále jsou stručně charakterizovány deformace, malformace a amputace. Samostatně jsou zpracovaná specifika v edukaci dětí a žáků s tělesným postižením, a to počínaje včasnou intervencí u dětí s vývojovými poruchami. Uvedeny jsou aspekty psychosociální a pedagogické podpory u žáků s epilepsií. Charakterizováno je vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením v mateřské, základní a střední škole, včetně možností jejich pracovního uplatnění, a to s uvedením řady konkrétních příkladů. Mozková obrna se často kombinuje s dalším postižením, zejména s mentálním postiženém a s epilepsií, s narušenou komunikační schopností a smyslovým postižením, takže se jedná okruh dětí a žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami. Při edukaci dětí žáků zejména s mozkovou obrnou se využívají různé terapie, alternativní metody a intervence. Vysvětlen je model vnímání, představ a myšlení jako základ terapií, uveden je koncept bazální stimulace a příklad podpůrného programu pro žáky s těžkým postižením. Pozornost je rovněž věnovaná používání prostředků ucelené rehabilitace.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Somatopedie.pdf Licence Creative Commons  File version Glabazňová, I. 23/4/2020

Properties

Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38146/Somatopedie.pdf
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38146/Somatopedie.pdf
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/38146/Somatopedie.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38146/Somatopedie.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 23/4/2020 01:19

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 

Somatopedie.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38146/Somatopedie.pdf
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/38146/Somatopedie.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,9 MB
Hash md5
60059ad8f144acabc8f0feaf71c1fba0
Uploaded/Created
Thu 23/4/2020 01:19

Somatopedie.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38146/Somatopedie.txt
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/38146/Somatopedie.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
532,9 KB
Hash md5
175c47007d340385fab0df3f46ce35e3
Uploaded/Created
Thu 23/4/2020 01:20
Print
Add to clipboard Displayed: 22/9/2020 12:32

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 22/9/2020 12:32, Week 39 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz