Informační systém Repo
KALEJA, Martin. Sociologie dětství a dítěte: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě, 2019. 142 s. ISBN 978-80-7510-347-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociologie dětství a dítěte: Distanční studijní text
Název česky Sociologie dětství a dítěte: Distanční studijní text
Název anglicky Sociology of Child and Childhood
Autoři KALEJA, Martin.
Vydání 1. vyd. Opava, 142 s. 2019.
Nakladatel Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-347-5
Klíčová slova česky Dítě, dětství, rodina, rovinná výchova, socializace, výchova, vzdělávání, vývoj dítěte, škola, pedagog, kvalita života, učení, výchovně vzdělávací proces, rizika ve vývoji, faktory vývoje, chování, prostředí, sociální, společenský, kurikulum, systém, pedagogika rodiny, psychologie rodiny, sociologie rodiny, rodinná pedagogika, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Klíčová slova anglicky Child, childhood, family, plane education, socialization, upbringing, education, child development, school, educator, quality of life, learning, educational process, risks in development, development factors, behavior, environment, social social, curriculum, system, family pedagogy, family psychology, family sociology, family pedagogy, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Změnil Změnila: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Změněno: 16. 9. 2020 09:18.
Anotace
Distanční studijní text pojednává o problematice dětství a dítěte z perspektivy mezioborové s dominantním pohledem sociologickým. Jeho obsah je tvořen elementárním teoretickým rámcem nosných pilířů sekundární socializace, která probíhá zejména v období školního věku. Jedná se konkrétně o tematizaci rodiny a rodinné výchovy, školní edukace, náhradní rodinné výchovy, rezidenční výchovy a otázky týkající se školy jako výchovně vzdělávací instituce, profese pedagogických pracovníků a vedení výuky zaměřené na individualizaci a diferenciaci relevantních aspektů a atributů procesů vzdělávání. Součástí studijního textu jsou zadání, úkoly, doporučené postupy ke studiu a odkazy na další prameny pro řízené studium a samostudium v intencích stanoveného popisu příslušného studijního předmětu (sylabu).
Zobrazeno: 14. 5. 2021 22:48