Information System Repo 

Sociologie dětství a dítěte: Distanční studijní text

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
KALEJA, Martin. Sociologie dětství a dítěte: Distanční studijní text (Sociology of Child and Childhood). 1st ed. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě, 2019. 142 pp. ISBN 978-80-7510-347-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociologie dětství a dítěte: Distanční studijní text
Name in Czech Sociologie dětství a dítěte: Distanční studijní text
Name (in English) Sociology of Child and Childhood
Authors KALEJA, Martin.
Edition 1. vyd. Opava, 142 pp. 2019.
Publisher Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-347-5
Keywords (in Czech) Dítě, dětství, rodina, rovinná výchova, socializace, výchova, vzdělávání, vývoj dítěte, škola, pedagog, kvalita života, učení, výchovně vzdělávací proces, rizika ve vývoji, faktory vývoje, chování, prostředí, sociální, společenský, kurikulum, systém, pedagogika rodiny, psychologie rodiny, sociologie rodiny, rodinná pedagogika, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Keywords in English Child, childhood, family, plane education, socialization, upbringing, education, child development, school, educator, quality of life, learning, educational process, risks in development, development factors, behavior, environment, social social, curriculum, system, family pedagogy, family psychology, family sociology, family pedagogy, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 16/9/2020 09:18.
Abstract
Distanční studijní text pojednává o problematice dětství a dítěte z perspektivy mezioborové s dominantním pohledem sociologickým. Jeho obsah je tvořen elementárním teoretickým rámcem nosných pilířů sekundární socializace, která probíhá zejména v období školního věku. Jedná se konkrétně o tematizaci rodiny a rodinné výchovy, školní edukace, náhradní rodinné výchovy, rezidenční výchovy a otázky týkající se školy jako výchovně vzdělávací instituce, profese pedagogických pracovníků a vedení výuky zaměřené na individualizaci a diferenciaci relevantních aspektů a atributů procesů vzdělávání. Součástí studijního textu jsou zadání, úkoly, doporučené postupy ke studiu a odkazy na další prameny pro řízené studium a samostudium v intencích stanoveného popisu příslušného studijního předmětu (sylabu).
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Sociologie_detstvi_a_ditete.pdf Licence Creative Commons  File version Glabazňová, I. 21/4/2020

Properties

Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38128/Sociologie_detstvi_a_ditete.pdf
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38128/Sociologie_detstvi_a_ditete.pdf
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/38128/Sociologie_detstvi_a_ditete.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38128/Sociologie_detstvi_a_ditete.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 21/4/2020 01:19

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 

Sociologie_detstvi_a_ditete.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38128/Sociologie_detstvi_a_ditete.pdf
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/38128/Sociologie_detstvi_a_ditete.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,3 MB
Hash md5
ec54df37d83ec54b9e7006dafffdf06a
Uploaded/Created
Tue 21/4/2020 01:19

Sociologie_detstvi_a_ditete.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38128/Sociologie_detstvi_a_ditete.txt
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/38128/Sociologie_detstvi_a_ditete.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
261,9 KB
Hash md5
10efb0e0d1d20e740e99432447408b04
Uploaded/Created
Tue 21/4/2020 01:20
Print
Add to clipboard Displayed: 14/5/2021 21:47

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 14/5/2021 21:47, Week 19 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz