Informační systém Repo
MÜHLPACHR, Pavel. Sociální patologie a sociální deviace: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 172 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociální patologie a sociální deviace: Distanční studijní text
Název česky Sociální patologie a sociální deviace: Distanční studijní text
Autoři MÜHLPACHR, Pavel.
Vydání 1. vyd. Opava, 172 s. 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky Sociální patologie, sociální deviace, závislostní chování, nové formy závislostí, sekty, sektářství, sebevražednost, agresivita, kriminalita, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Změnil Změnila: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Změněno: 16. 9. 2020 08:41.
Anotace
Problematika sociálně patologických projevů je stará jak lidstvo samo. V okamžiku, kdy v civilizaci vznikly pravidla, normy, určitá ohraničení a limity, vznikly i sociálně patologické jevy. Jedná se o takové chování jednotlivce či skupiny, které překračuje dané normy a vymezuje se jako chování patologické. To může být jak individuální tak sociální, ale každopádně ve svých důsledcích je to chování sociálně závažné. Rovněž se v populaci opakuje. Sociální deviace a sociální patologie nejsou identické pojmy, často se však zaměňují. Pojem sociální deviace je považován v sociologii za modernější pojem a vymezuje takové chování, jednání či projevy, které překračují danou normu. Sociální deviace je relativně posuzovaný pojem, znamená to, že je vždy posuzován s danou sociální normou, která je v čase i prostoru relativní. Za sociálně patologické jevy se pak označují negativně sankcionované sociální projevy. Podle Emila Durkeima, jednoho ze zakladatelů francouzské sociologie, sociálně patologické jevy byly, jsou a budou v každé společnosti. V rámci studijní opory jsou vymezeny okruhy vztahující se k problematice sociálně patologického a deviantního chování. V první kapitole se čtenář seznámí se základními koncepty sociální patologie a sociální deviace včetně úvodu do problematiky závislostního chování. Ve druhé kapitole jsou prezentovány tradiční i moderní formy závislostního chování. Třetí kapitola je věnována problematice sekt a sebevražednosti a v poslední kapitole jsou rozebírány otázky kriminálního a agresivního chování.
Zobrazeno: 22. 9. 2020 13:06