Information System Repo 

Gerontologie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
MÜHLPACHR, Pavel. Gerontologie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 124 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Gerontologie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text
Name in Czech Gerontologie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text
Authors MÜHLPACHR, Pavel.
Edition 1. vyd. Opava, 124 pp. 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Keywords (in Czech) Gerontopedagogika, seniorská populace, gerontologie, gerontologie experimentální, gerontologie klinická, geriatrie, gerontagogika, chrám, iatreia, robur, hospital, xenodochium, agapa, exorcismus, renesance, sociální aspekt, Loď bláznů, osvícenství, internace, domovské právo, novověk, princip strachu, ústavní zařízení, azyl, ústavní péče, poloústavní péče, hospicová péče, deprivační syndrom, hospitalismus, vzdělávání světa, filozofická východiska, filozofie života, humanismus, diverzifikovanost, globální problém lidstva, globalizace světa, celoživotní vzdělávání, andragogika, integrální andragogika, postproduktivní věk, Lidová univerzita, Akademie třetího věku, Klub aktivního stáří, Univerzita třetího věku, senioři, stáří, domácí násilí, intervence, prevence, ochrana obětí, informovanost, konfrontace pachatele, typologie agresivního zacházení, syndrom závislosti, teorie vzniku závislosti, diagnostická kategorie zneužívání látek, abúzus látek, závislost na látkách, epidemiologie závislosti, terapeutické strategie, sexuální život, sexuální dysfunkce, sexuální apetence, dyspareunie, algopareunie, sexuální delikvence, umírání, smrt, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 16/9/2020 08:23.
Abstract
Učební text je koncipován jako základní text vztahující se ke společenskovědnímu základu studia speciální pedagogika a speciální andragogiky. Gerontologie jako taková je velmi široce chápanou disciplínou mající řadu subdisciplín. Učební text se nevěnuje zdravotnické péči - té se věnuje geriatrie v rámci lékařství, ošetřovatelství či paliativní péče. Předložený text se věnuje čtyřem základním tématům. V první kapitole je realizován exkurz do tzv. epistemologické problematiky, tedy do základů vědní disciplíny. Patří sem terminologické vymezení, historiografické vymezení, interdisciplinární kontexty apod. Druhá kapitola je ojedinělá, je průnikem gerontologie a speciální pedagogiky a věnuje se problematice ústavní péče, vývoji ústavní péče a specifickým aspektům ústavní péče. Ta se nejvíce dotýká právě postižených a seniorů. Třetí kapitola je rovněž interdisciplinární a je průnikem spolu s gerontopedagogikou. Věnuje se ryze vzdělávání seniorů. Poslední kapitola má svoji specifikaci v problematice, která má charakter tabuizace – umírání, smrt, sexuální život seniorů, závislostní chování seniorů a další.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Gerontologie_pro_specialni_pedagogy.pdf Licence Creative Commons  File version Glabazňová, I. 15/4/2020

Properties

Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38049/Gerontologie_pro_specialni_pedagogy.pdf
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38049/Gerontologie_pro_specialni_pedagogy.pdf
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/38049/Gerontologie_pro_specialni_pedagogy.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38049/Gerontologie_pro_specialni_pedagogy.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 15/4/2020 01:14

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 

Gerontologie_pro_specialni_pedagogy.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38049/Gerontologie_pro_specialni_pedagogy.pdf
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/38049/Gerontologie_pro_specialni_pedagogy.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,2 MB
Hash md5
a2295454691237aec73445e7838323a0
Uploaded/Created
Wed 15/4/2020 01:14

Gerontologie_pro_specialni_pedagogy.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38049/Gerontologie_pro_specialni_pedagogy.txt
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/38049/Gerontologie_pro_specialni_pedagogy.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
338 KB
Hash md5
4ff11257a9be206eaa019c21dbb93269
Uploaded/Created
Wed 15/4/2020 01:17
Print
Add to clipboard Displayed: 22/9/2020 12:24

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 22/9/2020 12:24, Week 39 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz