Informační systém Repo
MÜHLPACHR, Pavel. Gerontologie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 124 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Gerontologie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text
Název česky Gerontologie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text
Autoři MÜHLPACHR, Pavel.
Vydání 1. vyd. Opava, 124 s. 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky Gerontopedagogika, seniorská populace, gerontologie, gerontologie experimentální, gerontologie klinická, geriatrie, gerontagogika, chrám, iatreia, robur, hospital, xenodochium, agapa, exorcismus, renesance, sociální aspekt, Loď bláznů, osvícenství, internace, domovské právo, novověk, princip strachu, ústavní zařízení, azyl, ústavní péče, poloústavní péče, hospicová péče, deprivační syndrom, hospitalismus, vzdělávání světa, filozofická východiska, filozofie života, humanismus, diverzifikovanost, globální problém lidstva, globalizace světa, celoživotní vzdělávání, andragogika, integrální andragogika, postproduktivní věk, Lidová univerzita, Akademie třetího věku, Klub aktivního stáří, Univerzita třetího věku, senioři, stáří, domácí násilí, intervence, prevence, ochrana obětí, informovanost, konfrontace pachatele, typologie agresivního zacházení, syndrom závislosti, teorie vzniku závislosti, diagnostická kategorie zneužívání látek, abúzus látek, závislost na látkách, epidemiologie závislosti, terapeutické strategie, sexuální život, sexuální dysfunkce, sexuální apetence, dyspareunie, algopareunie, sexuální delikvence, umírání, smrt, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Změnil Změnila: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Změněno: 16. 9. 2020 08:23.
Anotace
Učební text je koncipován jako základní text vztahující se ke společenskovědnímu základu studia speciální pedagogika a speciální andragogiky. Gerontologie jako taková je velmi široce chápanou disciplínou mající řadu subdisciplín. Učební text se nevěnuje zdravotnické péči - té se věnuje geriatrie v rámci lékařství, ošetřovatelství či paliativní péče. Předložený text se věnuje čtyřem základním tématům. V první kapitole je realizován exkurz do tzv. epistemologické problematiky, tedy do základů vědní disciplíny. Patří sem terminologické vymezení, historiografické vymezení, interdisciplinární kontexty apod. Druhá kapitola je ojedinělá, je průnikem gerontologie a speciální pedagogiky a věnuje se problematice ústavní péče, vývoji ústavní péče a specifickým aspektům ústavní péče. Ta se nejvíce dotýká právě postižených a seniorů. Třetí kapitola je rovněž interdisciplinární a je průnikem spolu s gerontopedagogikou. Věnuje se ryze vzdělávání seniorů. Poslední kapitola má svoji specifikaci v problematice, která má charakter tabuizace – umírání, smrt, sexuální život seniorů, závislostní chování seniorů a další.
Zobrazeno: 22. 9. 2020 13:03