Informační systém Repo
MÜHLPACHR, Pavel. Andragogika osob s disabilitou: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 185 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Andragogika osob s disabilitou: Distanční studijní text
Název česky Andragogika osob s disabilitou: Distanční studijní text
Autoři MÜHLPACHR, Pavel.
Vydání 1. vyd. Opava, 185 s. 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky Andragogika, speciální andragogika, handicap, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, integrace, inkluze, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Změnil Změnila: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Změněno: 16. 9. 2020 08:10.
Anotace
Studijní opora se věnuje problematice osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v kontextech dospělého věku. Pro pochopení této problematiky je nezbytně nutné prezentovat i základní problematiku speciální pedagogiky, tedy disciplíny zaměřené na problematiku dětí a mládeže. Zejména u vrozených typů postižení se jedná v dospělém věku o kontinuování životně náročné situace, se kterou je třeba se vyrovnat v několika rovinách již v dětství (škola, rodina, medicína, sociální oblast apod.) Speciální andragogika v podstatě začíná životním předělem tzv. přechod škola – povolání a pokračuje po celou životní dráhu jedince Studijní opora se věnuje základním oblastem speciální andragogiky, vymezení základních pojmů, diagnostice a aktuálním trendům ve speciální andragogice. V populaci se vyskytuje početně největší skupina jedinců s mentální disabilitou, proto je tato problematika zařazena jako první. Následující další kapitoly – problematika tělesných handicapů, smyslových handicap a vybraných specifických handicapů doplňují komplexně danou oblast andragogiky.
Zobrazeno: 28. 9. 2020 00:20