Information System Repo 

Vztahový marketing a CRM: Distanční studijní text

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
STARZYCZNÁ, Halina and Adéla CHROMČÁKOVÁ. Vztahový marketing a CRM: Distanční studijní text (Relationship Marketing and CRM: Distance learning study materials). 1. vyd. Karviná, 2019. 192 pp. ISBN 978-80-7510-369-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vztahový marketing a CRM: Distanční studijní text
Name in Czech Vztahový marketing a CRM: Distanční studijní text
Name (in English) Relationship Marketing and CRM: Distance learning study materials
Authors STARZYCZNÁ, Halina and Adéla CHROMČÁKOVÁ.
Edition 1. vyd. Karviná, 192 pp. 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-369-7
Keywords (in Czech) Transakční marketing; vztahový marketing; model 6 trhů;marketing 1.0; 2.0; 3.0 a 4.0; holistické pojetí marketingu; interní marketing a jeho nástroje; CRM a jeho definice; hodnota v CRM; loajalita zákazníka; architektura CRM; interní komunikace; budování vztahu; diferencované řízení vztahu; strategie vztahů se zákazníky; psychologie osobnosti; prodeje a trhu; rozhodování spotřebitelů; typologie spotřebitelů; CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Keywords in English Transaction marketing; relationship marketing; model 6 markets; marketing 1.0; 2.0; 3.0 and 4.0; holistic marketing concept; internal marketing and its tools; CRM and its definition; value in CRM; customer loyalty; CRM architecture; internal communication; relationship building; differentiated relationship management; customer relationship strategies; personality psychology; sales and market; consumer decisions; consumer typology; CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 24/3/2020 01:11.
Abstract
Vztahový marketing a CRM je nová studijní opora určeno pro profesně orientovaný program Marketing. Obsahuje témata týkající se pojetí vztahového marketingu, jeho součástí, modelu 6 trhů, jako je trh zákazníků, interní trhy, trh potencionálních zaměstnanců, trh dodavatelů, trh referenční a trh ovlivňovatelů. Zaměřuje se blíže na interní marketing a jeho nástroje a interní komunikaci ve firmě. Opora nezapomíná na architekturu CRM a její jednotlivé součásti. Orientuje se také na proces budování vztahu se zákazníkem a psychologické aspekty řízení vztahu. Nedílnou součásti je problematika typologie zákazníků a její praktické využití.
Abstract (in English)
Relationship Marketing and CRM is a new study support designed for the professionally oriented Marketing program. It contains topics related to the concept of relationship marketing, its components, the model of 6 markets, such as the customer market, internal markets, potential employees market, suppliers market, reference market and influencers market. It focuses on internal marketing and its tools and internal communication in the company. The support does not forget the CRM architecture and its individual components. It also focuses on the process of building a customer relationship and psychological aspects of relationship management. An integral part is the issue of customer typology and its practical use.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
starzyczna_chromcakova-vztahovy_marketing_a_CRM_2019.pdf Licence Creative Commons  File version Glabazňová, I. 24/3/2020

Properties

Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/37828/starzyczna_chromcakova-vztahovy_marketing_a_CRM_2019.pdf
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/37828/starzyczna_chromcakova-vztahovy_marketing_a_CRM_2019.pdf
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/37828/starzyczna_chromcakova-vztahovy_marketing_a_CRM_2019.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/37828/starzyczna_chromcakova-vztahovy_marketing_a_CRM_2019.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 24/3/2020 01:11

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 

starzyczna_chromcakova-vztahovy_marketing_a_CRM_2019.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/37828/starzyczna_chromcakova-vztahovy_marketing_a_CRM_2019.pdf
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/37828/starzyczna_chromcakova-vztahovy_marketing_a_CRM_2019.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2 MB
Hash md5
84a5f958b50e22b5a1bd706c5cd94782
Uploaded/Created
Tue 24/3/2020 01:11

starzyczna_chromcakova-vztahovy_marketing_a_CRM_2019.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/37828/starzyczna_chromcakova-vztahovy_marketing_a_CRM_2019.txt
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/37828/starzyczna_chromcakova-vztahovy_marketing_a_CRM_2019.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
454,1 KB
Hash md5
3f1ba509f1a3627f814dfacaa94e344a
Uploaded/Created
Tue 24/3/2020 01:11
Print
Add to clipboard Displayed: 8/4/2020 07:43

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 8/4/2020 07:43, Week 15 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz