Informační systém Repo 

Marketing cestovního ruchu: Distanční studijní text

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KOSTKOVÁ, Miroslava a Halina STARZYCZNÁ. Marketing cestovního ruchu: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita Obchodně podnikatelská faulta Karviná, 2018. 167 s. ISBN 978-80-7510-307-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Marketing cestovního ruchu: Distanční studijní text
Název česky Marketing cestovního ruchu: Distanční studijní text
Název anglicky Marketing of tourism
Autoři KOSTKOVÁ, Miroslava a Halina STARZYCZNÁ.
Vydání 1. vyd. Karviná, 167 s. 2018.
Nakladatel Slezská univerzita Obchodně podnikatelská faulta Karviná
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-307-9
Klíčová slova česky Cestovní ruch, turismus, marketing cestovního ruchu, marketingové nástroje, marketingové zásady, segmentace, marketingový výzkum, nové trendy v cestovním ruchu, tvorba hodnoty, marketingová komunikace,řízení značky, marketing služeb, cenová politika, inovace produktu cestovního ruchu, on line marketing, marketingová strategie, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Klíčová slova anglicky marketing; tourism
Změnil Změnila: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Změněno: 16. 9. 2020 14:24.
Anotace
Studijní opora Marketing cestovního ruchu je první studijní oporou tohoto zaměření na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity. Obsahuje základní teoretické poznatky a navazující praktická řešení marketingu cestovního ruchu. Zaměřuje se na marketingové principy, které lze využít v podnikání v cestovním ruchu, zaměřuje se také na zákazníka–účastníka cestovního ruchu, hosta restaurace, klienta lázeňského, sportovního či kulturního zařízení, nebo jen návštěvníka destinace. Nezapomíná na vývojové trendy v cestovním ruchu a všech jeho podsystémech. Poukazuje na vývoj marketingu cestovního ruchu v návaznosti na podnikatelské strategie a zabývá se rozšířeným marketingovým mixem a jednotlivými marketingovými nástroji. Pozornost je věnována čtyřem základním marketingovým zásadám cestovního ruchu, zvláště segmentaci. Správná marketingová rozhodnutí se neobejdou bez marketingového výzkumu, který zkoumá tvorbu hodnoty, řízení značky, marketingovou komunikaci, cenovou politiku i marketingovou spolupráci. Vše, co souvisí s uváděním služby na trh a uspokojováním potřeb zákazníků. Závěr je věnován řízení kvality v cestovním ruchu, procesům, spokojenosti zákazníka a hodnotě služby cestovního ruchu, marketingové strategii destinace, marketing managementu v destinaci a event marketingu v cestovním ruchu, což je důležité pro budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.
Anotace anglicky
Study Support Tourism Marketing is the first study support of this specialization at the Faculty of Business and Management of the Silesian University. It contains basic theoretical knowledge and related practical solutions of tourism marketing. It focuses on marketing principles that can be used in the business of tourism, it also focuses on the customer - a traveler, a restaurant guest, a client of a spa, sports or cultural facility, or just a visitor to a destination. It does not forget the development trends in tourism and all its subsystems. It points out the development of tourism marketing in relation to business strategies and deals with the extended marketing mix and individual marketing tools. Attention is paid to four basic marketing principles of tourism, especially segmentation. Making the right marketing decisions can not do without marketing research that examines value creation, brand management, marketing communications, pricing policy and marketing cooperation. Everything related to launching the service and meeting customer needs. The conclusion is devoted to quality management in tourism, processes, customer satisfaction and value of tourism service, destination marketing strategy, destination marketing marketing and event marketing in tourism, which is important for building long-term relationships with customers.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Glabazňová, I. 19. 3. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/37716/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/37716/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/37716/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/37716/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf?info
Vloženo
Čt 19. 3. 2020 01:10

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • osoba Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Atributy
 

Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/37716/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf
Adresa ze světa
http://repozitar.cz/repo/37716/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,7 MB
Hash md5
8f0f389770cf91e60566e1f8c2be9e9d
Vloženo
Čt 19. 3. 2020 01:10

Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/37716/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.txt
Adresa ze světa
http://repozitar.cz/repo/37716/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
391,1 KB
Hash md5
15cdb003a013d1ba5ca39bb3c0bdb969
Vloženo
Čt 19. 3. 2020 01:12
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 16. 1. 2021 09:56

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2021 09:56, 2. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz