Information System Repo 

Poznámky k úloze elektronických médií ve středním a vysokoškolském vzdělávání

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
LÖWENHÖFFEROVÁ, Radka. Poznámky k úloze elektronických médií ve středním a vysokoškolském vzdělávání (Notes on the Role of Electronic Media in Secondary and University Education). In Média a vzdělávání 2019 – Media & Education 2019. Praha: Extrasystem Praha, 2019. p. 108-112, 5 pp. ISBN 978-80-87570-45-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poznámky k úloze elektronických médií ve středním a vysokoškolském vzdělávání
Name (in English) Notes on the Role of Electronic Media in Secondary and University Education
Authors LÖWENHÖFFEROVÁ, Radka (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Média a vzdělávání 2019 – Media & Education 2019, p. 108-112, 5 pp. 2019.
Publisher Extrasystem Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/46358978:_____/19:00000035
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-87570-45-6
Keywords in English Classical University;Secondary education;University education;Elektronization of teaching;Digital didactic technologies;Teachers’ didactic competencies
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Changed: 24/3/2020 14:16.
Abstract
Širší dostupnost vysokoškolského vzdělávání v současnosti vyvolává různé debaty o otázce kvality výuky v rámci tohoto spojení vzdělávání. Článek vychází z předpokladu, že vysokoškolské vzdělání by mělo v mnoha oblastech následovat středoškolské vzdělání. Zvláště citlivou oblastí je elektronizace výuky, kde obě úrovně vzdělávání využívají digitální didaktické technologie v různé míře. V rámci pilotního ověření akademického grantu autor článku prozkoumal situaci na středních odborných školách, které „dodávají“ své absolventy ke studiu na Univerzitě Jana Amose Komenského. Toto šetření je třeba považovat za první krok, první zpětnou vazbu, určitý výchozí bod pro přípravu didaktických zdrojů na univerzitě. V této souvislosti jak teorie, tak praxe vyžadují legitimní požadavek, aby vysokoškolské vzdělávání kreativním způsobem dále rozvíjelo didaktickou složku výuky vzhledem k stanoveným cílům a profilům absolventů.
Abstract (in English)
The wider availability of higher education at present triggers different debates on the issue of teaching quality within this link of education. The article is based on the assumption that university education should follow secondary education in many areas. The electronization of teaching where both levels of education use digital didactic technologies to a different extent is a particularly sensitive area. Within the pilot verification of the academic grant, the author of the article has explored the situation at secondary vocational schools that “supply“ their graduates for the study at the Jan Amos Komensky University. This investigation needs to be considered as a first step, a first feedback, a certain starting point for drafting didactical resources at the university. In this context, both theory and practise make a legitimate requirement for the university education to further develop in a creative way the didactic component of the teaching due to the set goals and graduates’ profiles.
Print
Add to clipboard Displayed: 8/8/2020 13:13

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 8/8/2020 13:13, Week 32 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz