Information System Repo 

Generatívne modely vývoja biologických štruktúr

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
KELEMENOVÁ, Alice. Generatívne modely vývoja biologických štruktúr (Generative models of biological structures' development). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. p. 54-58, 5 pp. ISBN 978-80-223-4720-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Generatívne modely vývoja biologických štruktúr
Name (in English) Generative models of biological structures' development
Authors KELEMENOVÁ, Alice.
Edition Bratislava, p. 54-58, 5 pp. 2019.
Publisher Univerzita Komenského v Bratislave
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-223-4720-4
Keywords (in Czech) Generativne modely; P kolonie; biologické struktury; membránové systémy; L systémy
Keywords in English Generative models; P colonies; biological structures; membrane systems; L systems
Links LQ1602, research and development project.
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 16/9/2020 07:33.
Abstract
Cieľom príspevku je poskytnúť prehľad diskrétnych modelov, ktoré využívajú vývojové pravidlá na popis objektov motivovaných biologickými štruktúrami a umožňujú v adekvátnom rozsahu štúdium dejov prebiehajúcich v týchto štruktúrach. Uvedieme Lindenmayerove vývojové systémy, ekogramatické systémy, membránové systémy a morfogenetické systémy. K jednotlivým modelom uvedieme informácie o motivácii vedúcej k ich zavedeniu a o štruktúre modelov, typické okruhy problémov a referencie.
Abstract (in English)
Paper provides summary of discrete models, which use rules motivated by biological structures for description of objects and also allow study them in sufficient scope. We describe Lindenmayer systems, ecogrammar systems, membre systems and morfogenetic systems. We add information about motivation, stucture, typical issues and referencies for every model.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
zbornik.KUZ2019.pdf   File version Glabazňová, I. 25/2/2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 21/9/2020 18:21

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 21/9/2020 18:21, Week 39 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz