Information System Repo 

Klima výuky přírodovědných předmětů: přehledová studie.

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
GRECMANOVÁ, H, K BALÁTOVÁ, E URBANOVSKÁ, M KUBIATKO and V CABANOVÁ. Klima výuky přírodovědných předmětů: přehledová studie. (Climate of science subjects: an overview study). ACTA HUMANICA, Žilina: Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, 2019, vol. 2019, No 1, p. 10-21. ISSN 1336-5126.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Klima výuky přírodovědných předmětů: přehledová studie.
Name in Czech Klima výuky přírodovědných předmětů: přehledová studie.
Name (in English) Climate of science subjects: an overview study
Authors GRECMANOVÁ, H, K BALÁTOVÁ, E URBANOVSKÁ, M KUBIATKO and V CABANOVÁ.
Edition ACTA HUMANICA, Žilina, Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, 2019, 1336-5126.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Keywords (in Czech) Klima výuky, přírodovědné předměty, výzkumy, teoretické studie
Keywords in English the climate of teaching, science subjects, research study, theoretical study
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Eva Urbanovská, učo 2277. Changed: 29/1/2020 23:26.
Abstract
Klima výuky přírodovědných předmětů má významný vliv na mnoho faktorů, zejména na zvyšování školní efektivity. Klima výuky ovlivňuje jak sociální chování žáků, tak i jejich motivaci k výkonu, průběh učení a učební výsledky. Prospívá nejen žákům, ale působí rovněž na psychické rozpoložení pedagogů a na jejich pracovní spokojenost. Ovlivňuje též motivaci pedagogů k práci, ochotu chápat a řešit problémy ve výuce. Cílem předkládané studie je vymezit teoretická východiska, týkající se klimatu výuky, a taktéž prezentovat základní zjištění výzkumných studií, které se zaobíraly klimatem výuky, jak ve všeobecné rovině, tak i v rámci u přírodovědných předmětů.
Abstract (in English)
The climate of science subjects teaching has got a significant influence on many factors, mainly on the improving school effectivity. It influences pupils´ social behavior, their motivation towards learning performance, learning process and learning outcomes. The climate of teaching is useful for pupils, but also for a mental state and work satisfaction of teachers. It influences teachers' work motivation and effort to solve work problems. The aim of the study is to determine a theoretical background of the climate of teaching and also present basic research outcomes which have been focused on the climate of teaching from the general viewpoint as well as from the viewpoint of teaching science subjects.
Print
Add to clipboard Displayed: 21/9/2020 10:51

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 21/9/2020 10:51, Week 39 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz