Information System Repo 

Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
HOCHEL, Marian. Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace (Duchcov (Dux) Château as a Site of Memory of the Wallenstein Epic? Installation in the Southern Wing and the Conception of Its Presentation). Monumentorum Custos 2018. Časopis pro památky severozápadních Čech. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2019, vol. 2019, listopad, p. 77-100. ISSN 1803-781X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace
Name in Czech Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace
Name (in English) Duchcov (Dux) Château as a Site of Memory of the Wallenstein Epic? Installation in the Southern Wing and the Conception of Its Presentation
Authors HOCHEL, Marian (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Monumentorum Custos 2018. Časopis pro památky severozápadních Čech, Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2019, 1803-781X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
Keywords (in Czech) zámek; Duchcov; instalace; jižní křídlo; Valdštejnové
Keywords in English Château; Duchcov; Installation; Southern Wing; Wallenstein
Tags ÚHV
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Marian Hochel, učo 1791. Changed: 19/1/2020 01:08.
Abstract
Státní zámek Duchcov je významným místem paměti vyhledávaným vzhledem ke své bohaté historii a cennému památkovému fondu. Od poloviny šedesátých let minulého století byla započata obnova zámku i celého zámeckého areálu s cílem kulturního a společenského využití a zpřístupnění veřejnosti. Adaptační práce si kladly za cíl napravit nevhodné zásahy z minulých let a prostory v interiéru i exteriéru obnovit do původní podoby. Tato studie analyzuje koncepci nové interiérové instalace a prezentace těchto prostor, realizovanou na základě průzkumu archivních pramenů, mobiliárních fondů Národního památkového ústavu a dalších zdrojů. Záměrem koncepce nové instalace, dokončené v roce 2017, bylo připomenout konkrétní historické osobnosti z rodu Valdštejnů, kulturu bydlení a životní styl na jejich šlechtickém sídle. Pro přípravu této instalace byly stěžejní dochované a obnovené historické výmalby v interiérech. Důležitým ikonografickým pramenem a východiskem pro instalaci tří pokojů dámského apartmánu měly být rovněž tři kolorované dokumentární malby od Amalie von Peter (1807–1853), zachycující příslušné interiéry v letech 1849–1850. Tyto dobové obrazové prameny byly poprvé identifikovány a zhodnoceny ve prospěch památkového objektu, který dokumentují.
Abstract (in English)
State Château in Duchcov (Dux) is an important monument quite popular due to its reach history and valuable heritage fund. Since the mid-sixties of the last century it has been carried out a renovation of the château including an entire château complex. Its aim was to open the premises to public and use them for various cultural and social occasions. The main target of implemented renovation works was to rectify inappropriate interventions from previous years and to restore the interior and exterior spaces to their original form. This study analyses the conception of a new interior installation and presentation of these premises in the southern wing, based on a survey of archive sources, furniture from the National Heritage Institute funds and other materials. The aim of the conception of new installation, finalized in 2017, was to commemmorate particular historical personalities of the Wallenstein family and the culture of living and lifestyle at their noble residence. The important sources determinative for the new installation were the restored historical wall paintings in the interiors. Another iconographic source and starting point for the installation of three rooms in a ladies apartment were three colored documentary paintings by Amalie von Peter (1807–1853), depicting the relevant interiors of the years of 1849–1850. These period pictorial sources were first identified and evaluated for the benefit of the heritage object which they document.
Print
Add to clipboard Displayed: 14/6/2021 22:44

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 14/6/2021 22:44, Week 24 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz