Informační systém Repo
HOCHEL, Marian. Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace. Monumentorum Custos 2018. Časopis pro památky severozápadních Čech. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2019, roč. 2019, listopad, s. 77-100. ISSN 1803-781X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace
Název česky Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace
Název anglicky Duchcov (Dux) Château as a Site of Memory of the Wallenstein Epic? Installation in the Southern Wing and the Conception of Its Presentation
Autoři HOCHEL, Marian (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Monumentorum Custos 2018. Časopis pro památky severozápadních Čech, Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2019, 1803-781X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky zámek; Duchcov; instalace; jižní křídlo; Valdštejnové
Klíčová slova anglicky Château; Duchcov; Installation; Southern Wing; Wallenstein
Štítky ÚHV
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Marian Hochel, učo 1791. Změněno: 19. 1. 2020 01:08.
Anotace
Státní zámek Duchcov je významným místem paměti vyhledávaným vzhledem ke své bohaté historii a cennému památkovému fondu. Od poloviny šedesátých let minulého století byla započata obnova zámku i celého zámeckého areálu s cílem kulturního a společenského využití a zpřístupnění veřejnosti. Adaptační práce si kladly za cíl napravit nevhodné zásahy z minulých let a prostory v interiéru i exteriéru obnovit do původní podoby. Tato studie analyzuje koncepci nové interiérové instalace a prezentace těchto prostor, realizovanou na základě průzkumu archivních pramenů, mobiliárních fondů Národního památkového ústavu a dalších zdrojů. Záměrem koncepce nové instalace, dokončené v roce 2017, bylo připomenout konkrétní historické osobnosti z rodu Valdštejnů, kulturu bydlení a životní styl na jejich šlechtickém sídle. Pro přípravu této instalace byly stěžejní dochované a obnovené historické výmalby v interiérech. Důležitým ikonografickým pramenem a východiskem pro instalaci tří pokojů dámského apartmánu měly být rovněž tři kolorované dokumentární malby od Amalie von Peter (1807–1853), zachycující příslušné interiéry v letech 1849–1850. Tyto dobové obrazové prameny byly poprvé identifikovány a zhodnoceny ve prospěch památkového objektu, který dokumentují.
Anotace anglicky
State Château in Duchcov (Dux) is an important monument quite popular due to its reach history and valuable heritage fund. Since the mid-sixties of the last century it has been carried out a renovation of the château including an entire château complex. Its aim was to open the premises to public and use them for various cultural and social occasions. The main target of implemented renovation works was to rectify inappropriate interventions from previous years and to restore the interior and exterior spaces to their original form. This study analyses the conception of a new interior installation and presentation of these premises in the southern wing, based on a survey of archive sources, furniture from the National Heritage Institute funds and other materials. The aim of the conception of new installation, finalized in 2017, was to commemmorate particular historical personalities of the Wallenstein family and the culture of living and lifestyle at their noble residence. The important sources determinative for the new installation were the restored historical wall paintings in the interiors. Another iconographic source and starting point for the installation of three rooms in a ladies apartment were three colored documentary paintings by Amalie von Peter (1807–1853), depicting the relevant interiors of the years of 1849–1850. These period pictorial sources were first identified and evaluated for the benefit of the heritage object which they document.
Zobrazeno: 20. 6. 2021 00:08