Information System Repo 

Politicko-environmentální bezpečnost v kontextu diskuse o proveditelnosti vodního koridoru ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
ROŽŇÁK, Petr and Karel KUBEČKA. Politicko-environmentální bezpečnost v kontextu diskuse o proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (Political-enviromental security in the kontext of diskusion on the feasibility of the Danube-Oder-Elbe water corridor). Vojenské reflexie, Slovensko: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikulá, 2019, XIV, 2/2019, p. 111-122. ISSN 1336-9202.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Politicko-environmentální bezpečnost v kontextu diskuse o proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe
Name in Czech Politicko-environmentální bezpečnost v kontextu diskuse o proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe
Name (in English) Political-enviromental security in the kontext of diskusion on the feasibility of the Danube-Oder-Elbe water corridor
Authors ROŽŇÁK, Petr and Karel KUBEČKA.
Edition Vojenské reflexie, Slovensko, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikulá, 2019, 1336-9202.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s.
Keywords (in Czech) Environmentální sektor bezpečnosti; politicko-environmentální bezpečnost; vodní koridor D-O-L
Keywords in English Enviromental security sector; political-enviromental security; water corridor D-O-L
Changed by Changed by: Bc. Lukáš Babický, učo 21731. Changed: 1/9/2020 11:31.
Abstract
111POLITICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST VKONTEXTU DISKUSE O PROVEDITELNOSTI VODNÍHO KORIDORU DUNAJ-ODRA-LABE. POLITICAL-ENVIROMENTAL SECURITY IN THE KONTEXT OF DISKUSION ON THE FEASIBILITY OF THE DANUBE-ODER-ELBE WATER CORRIDOR.Petr Roţňák1, Karel Kubečka2ABSTRAKTKnapsání této stati nás přimělo veřejné slyšení Senátu ČR na téma: „Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj-Odra-Labe?“ A následná, naše účast na odborném semináři organizovaném komisí pro ţivotní prostředíAkademie věd ČR slibující odbornou diskusi ke studii proveditelnosti (SP) za účelem prokázání společenské, hospodářské a bezpečnostní přínosnosti nedávno dokončené SP D-O-L stím, aby bylo dosaţeno proveditelnosti alespoň větve Dunaj-Odra (DO). SP D-O-L je natolik nadčasové enviromentální bezpečnostní téma, jeţ si zasluhuje nanejvýše pozornost všech zemí „trojmoří“, kterých se dotýká, přednostně pak zemí Visegrádu
Abstract (in English)
We were prompted to write this paper by a public hearing of the Senate of the Czech Republic on the topic: „Does the Czech Republic Need the Danube-Oder-Elbe Water Corridor?“ And subsequently, our participation in workshop organized by the Environmental Commission of the Academy of Science sof the Czech Republic promising a professional discussion on the feasibilty study (SP) to demonstrate the social, economic and security benefits of the recently completed SP D-O-L in order to achieve feasibilityat least (TO). SP D-O-L is so timeless environmental a security issue that deserves the most attention of all countries “Three Seas” concerned, preferably the Visegrad countries
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
_c__AKADEMIA_OZBROJENYCH_SIL_GENERALA_MILANA_RASTISLAVA_STEFANIKA_-_vojenske_reflexieXIV_2.pdf Licence Creative Commons  File version 11/1/2020

Rights

Right to read
  • students /
  • staff /
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Lukáš Babický, uco 21731
Attributes
 
_c__AKADEMIA_OZBROJENYCH_SIL_GENERALA_MILANA_RASTISLAVA_STEFANIKA_-_vojenske_reflexieXIV_2.pdf Licence Creative Commons  File version 10/4/2020

Rights

Right to read
  • students /
  • staff /
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Lukáš Babický, uco 21731
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 23/9/2020 02:07

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 23/9/2020 02:07, Week 39 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz