Information System Repo 

Silesian Château Raduň as the Place of Memory for the Year 1815 - Napoleonic Memorabilia in the ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
HOCHEL, Marian. Silesian Château Raduň as the Place of Memory for the Year 1815 - Napoleonic Memorabilia in the House of Blücher. In The One Hundred Days in One Hundred Hours; 17th International Napoleonic Congress, International Napoleonic Society, Le Plateforme and The University of Grenoble, Grenoble, France, 8–13 July 2019. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Silesian Château Raduň as the Place of Memory for the Year 1815 - Napoleonic Memorabilia in the House of Blücher
Name in Czech Slezský zámek Raduň jako místo paměti na rok 1815 - Napoleonika v rodové paměti Blücherů
Authors HOCHEL, Marian (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition The One Hundred Days in One Hundred Hours; 17th International Napoleonic Congress, International Napoleonic Society, Le Plateforme and The University of Grenoble, Grenoble, France, 8–13 July 2019, 2019.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60101 History
Country of publisher Canada
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
Keywords (in Czech) Napoleonika; historická paměť; Blücher; zámek Raduň; kočár; sbírky
Keywords in English Napoleonic memorabilia; Historical Memory; Blücher; Raduň Chateau; Carriage; Collections
Tags ÚHV
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Marian Hochel, učo 1791. Changed: 4/1/2020 11:47.
Abstract
For several generations, the House of Blücher revived the memory of the famed family ancestor - Prussian Field Marshal Gebhard Leberecht Blücher von Wahlstatt (1742-1819) who distinguished himself in the last three years of the Napoleonic Wars (1813-1815). The Prussians captured the Napoleon's carriage from the Genappe in the victory battle of Waterloo which had been brought by Marshal Blücher to his estate and later on the carriage had been transferred at Raduň Château in Czech Silesia. The paper deals with the analysis of this valuable memorabilia, the circumstances of its transfer and the preservation in the memory of the Blücher family.
Abstract (in Czech)
Rod Blücherů po několik generací uchovával vzpomínku na slavného rodového předka - pruského polního maršála Gebharda Leberechta Blüchera von Wahlstatt (1742-1819), který se vyznamenal zejména v posledních třech letech napoleonských válek (1813-1815). Prusové se zmocnili Napoleonova kočáru u Genappe ve vítězné bitvě u Waterloo, maršál Blücher jej nechal převést na své panství a později byl kočár přemístěn na raduňský zámek v českém Slezsku. Příspěvek se zabývá analýzou této cenné memorabilie, okolnostmi transferu a jejím uchováním v rodové paměti Blücherů.
Print
Add to clipboard Displayed: 19/6/2021 23:26

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 19/6/2021 23:26, Week 24 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz